Első a lelki építkezés

Közel féléves kihagyás után új lelkipásztora van a Csokalyi Református Egyházközségnek. TOKÁR SÁNDOR feleségével és aprócska gyermekével érkezett az Érmellékre, és a hívek, az általa elmondottak alapján, nagy szeretettel fogadták.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Kora őszi napsütésben illatozó rózsák, szépen rendbe tett virágágyások fogadják a csokalyi parókiára érkezőket, míg az utca túloldalán lévő egykori kúria udvaráról Fényes Elek, a magyar statisztika atyja szoborba öntve figyeli a szemközt zajló eseményeket. Mostanság akad ott látnivaló, hisz épp a lelkészcsalád bútorait, személyes tárgyait hordják, pakolják a lelkesen segítő hívek. Meglepetésként finom ebéddel is várják a családot a többségében református vallású csokalyiak.

A lelkészlak és az istenháza egy telken fekszik, így az ízlésesen kialakított templomkert a parókia udvara is egyben. Mivel a lakásban még nem került az utolsó csésze is a helyére, a békességet árasztó templomban ülünk le beszélgetni Tokár Sándor lelkipásztorral.

A Nagyvárad-olaszi Református Egyházközségben három évig segédlelkészként szolgált, a múlt év decemberétől pedig a 110 gyülekezeti tagot számláló Hegyközújlakon helyettes lelkipásztori feladatokkal bízták meg. Ez utóbbi gyülekezetben, amint arra még sokak emlékeznek, egy elhíresült pap szolgált, aki, ha a hívek lelkét nem tudta is eladni, a közösség vagyonának java részét saját hasznára elkótyavetyélte. Így ott nemcsak az egyházközség anyagi helyzetét kellett megerősíteni, hanem a kiábrándult, megbotránkozott hívek lelkét is gondozni kell. Tokár tiszteletes úgy látja, hogy elindult az újlaki közösségben a jó irányú folyamat, az időközben eltávolodottak lassacskán visszatérnek az anyaszentegyházba.

A lelkipásztor már többször is megfordult vendégszolgálóként az Érmelléken, így nem idegen számára ez a tájegység. Már csak szülőhelye okán sem, hisz a Nagyváradhoz közeli Hegyközkovácsiból származik. Az idén nyáron meghirdetett lelkészi állásra jelentkezett Csokalyra, egy paptársával kellett konkurálnia, és végül neki szavaztak bizalmat. Július végén volt a bemutatkozó szolgálata, ezt a presbiterekkel folytatott beszélgetés követte, ezek után választották meg lelkipásztoruknak. Tokár Sándor úgy érzi, hogy már az első találkozásuk alkalmával megszületett a bizalom a presbitérium és őközötte.

Beszélgetésünk során visszakanyarodunk pályájának kezdetéhez. Felmenői között nincsenek lelkipásztorok, ő maga 2012-ben fejezte be teológiai tanulmányait, utána került Nagyváradra, ahol a már említett Olaszi mellett további gyülekezetekben is segédlelkészkedett. 2013-ban megházasodott. Teológiai vitába biztosan nem fog keveredni feleségével, hisz a tiszteletes asszony is lelkipásztor, jelenleg Kata nevű lányukat neveli. Terveik szerint a későbbiekben mindenképpen szeretne felesége is papi szolgálatot vállalni.

A csokalyi egyházközségben a közel 500 lélek, rendbe tett parókia és templom fogadta a családot. Az istenháza tetőzetét az elmúlt években teljesen kicserélték. Új karzat épült, az ablakkeretek is megújultak. Évtizedes némaság után idén augusztusban egy kolozsvári orgonaépítő munkájának köszönhetően a templom karzatán ismét megszólalt az Istent dicsőítő hangszer. Néhány éve a paplak még lelakott állapotban volt, azóta azt is sikerült rendbe tenni. Az eredményes és szorgalmas munka említésekor nem feledkezhetünk meg a központifűtés-rendszer kiépítéséről sem, ezt a parókiára, a templomba és a gyülekezeti házba is bevezették. Ez utóbbi többfunkciós épület, a földszinten konyha, a lelkész irodája, mellékhelyiségek és egy nagyterem kapott helyet, ott tartják a gyermekfoglalkozásokat, de egyéb találkozókra, tanácskozásokra is alkalmas. A tetőtér sem maradt kihasználatlanul, ott hálószobákat és fürdőszobákat alakítottak ki.

Bár az ingatlanok nagy része kifogástalan állapotban van az utóbbi évek szorgos munkálkodásának eredményeként, azért még akad további tennivaló. Visszaigényelték az egykori iskola épületét, a földszinti részt már sikerült rendbe tenni. Ott többnyire keresztelőt, eljegyzést, halotti tort tartanak. Az emeleti termekben van még jócskán javítanivaló, illetve a külső falak vakolására is sort kerítenek, emellett a tetőzet felújítása is várat magára. A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumánál már az előző lelkipásztor idejében sikeresen pályáztak támogatásért, ugyanakkor a székelyhídi önkormányzat is finanszírozza a munkálatokat. A nem várt kiadásokra mindig van anyagi fedezetük: a közösség tulajdonában lévő szántók után járó bérleti díj.

A lelki építkezésre nagy gondot fordít a lelkipásztor, elsősorban a gyermekekkel való foglalkozást igyekszik tartalommal megtölteni. A közeljövőben olyan istentiszteleti együttlétet szándékozik tartani, amelyen a szülők és a gyermekek is részt vesznek. Ezt a lelki építkezést a későbbiekben az idősebbekre is kiterjeszti. Lelki igény van ifjúsági alkalmakra, ahogyan bibliaórákra is.