A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség rendezvényei

December 21-én, csütörtökön 11 órakor a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség székhelyén, a püspöki palota dísztermében az egyházmegye papjai és szerzetesei a főpásztorral közösen hangolódnak rá karácsony ünnepére. 16 órakor az Egyházmegyei Hivatal és a székesegyház alkalmazottai ugyanott közösen ünneplik meg Jézus Krisztus születését. Ez alkalommal a civil munkatársak családjaiból származó gyermekek mutatják be ünnepi műsorukat.

December 24-én, vasárnap 17.30 órakor Böcskei László megyés püspök a Szent Márton Öregotthon kápolnájában mutat be karácsonyi szentmisét az otthon lakói és alkalmazottai számára.

Ugyancsak 24-én, vasárnap 23 órától a székesegyházban orgonakoncerttel hangolódhatunk rá karácsony méltó megünneplésére. A koncert után, 23.45 órakor kezdődik a pásztorok fogadása, majd ezt követi karácsony ünnepének meghirdetése és az ünnepélyes éjféli szentmise, melyet Böcskei László megyés püspök celebrál 24 órai kezdettel. A szentmise zenei részét Franz Schubert G-dúr miséje és karácsonyi népénekek képezik a székesegyház kórusának és zenekarának előadásában, Kristófi János karnagy irányításával.

December 25-én, hétfőn, Jézus Krisztus születésének ünnepén a megyés püspök 11 órakor mutat be szentmisét, amelyen közreműködik a székesegyház ének- és zenekara. A 18 órakor kezdődő szentmise után mutatják be a gyermekek az általuk összeállított karácsonyi műsort.

December 26-án, kedden, karácsony másodnapján 11 órakor Böcskei László megyés püspök a nagyváradi fegyházban mutat be ünnepi szentmisét, közreműködnek a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai.

December 31-én, a szent család vasárnapján, a polgári év utolsó napján Böcskei László megyés püspök 18 órakor mutatja be az év végi hálaadó szentmisét.

2018. január 1., hétfő a polgári év első napja, Szűz Máriának, Isten Anyjának az ünnepe, egyben a béke világnapja. Böcskei László megyés püspök 11 órakor mutatja be az ünnepi szentmisét Isten áldását kérve az új polgári év kezdetén a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye minden híve számára. Ezen a napon, 8-17 óra között a püspöki palota kápolnájában örökös szentségimádás van, amelyre szeretettel várják a kedves híveket.

2017. december 23. és 2018. január 7. között az Egyházmegyei Hivatalban nincs ügyfélfogadás.