Imahét, búcsú, szentségimádás

„Uram, a jobbod kitűnik erejével.” (Kiv 15, 6) mottóval hirdették meg ebben az évben a keresztény egység imahetét. 2018. január 20-án, szombaton 17 órakor a keresztény felekezetek ifjúsági csoportjai végeznek közös imádságot a nagyváradi római katolikus székesegyházban. Január 21-én, vasárnap szintén 17 órakor a keresztény felekezetek helyi elöljáróinak vezetésével imádkoznak az egységért a székesegyházban, hogy Jézus Krisztus főpapi imájában elhangzottak megvalósuljanak: „Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.“ (Jn 17,21) Várják mindazokat, akik szívügyüknek tartják a keresztények közötti egység előmozdítását, hogy a kereszténység az egység jelévé és kovászává váljon a világ számára.

Templombúcsú Margittán

Január 21-én, vasárnap tartják Margittán az Árpád-házi Szent Margitról nevezett templom búcsúünnepét. A 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Fodor József általános helynök.

Szentmise a Vártemplomban

Január 21-én, a hónap harmadik vasárnapján 16 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen esti dicsérettel egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Fodor József általános helynök.

Szentségimádás Nagyvárad-Szöllősön

Január harmadik vasárnapján, 21-én a nagyvárad-szöllősi plébániatemplomban lesz a híveknek lehetőségük az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.