Új módszer Nagykágyán a szakmunkásképzésben

Duális szakiskolai képzés beindítását tervezik a 2018/19-es tanévtől a nagykágyai 1. számú Technológiai Líceumban. A német Kronstadt-modellt alkalmazva építik fel a rendszert, amely munkaadók igényeit figyelembe véve alakítja a szakokat.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A Bihar Megyei Tanácsnál még november elején tárgyalóasztal mellé ültek a megye szaklíceumainak vezetői, a munkaadók képviselői, Pásztor Sándor, a megyei önkormányzat elnöke, Werner Braun iskolaigazgató pedig Brassóból érkezett az egyeztetésre, hogy a tanintézetükben immár meghonosított duális képzéssel kapcsolatos tapasztalatait ossza meg a jelenlévőkkel. Az a döntés született, hogy a következő tanévtől Biharban elsőként a nagykágyai iskolaközpontban vezetik be a német képzési modellt. Prioritást jelentett, hogy a tanintézetet nemrég újították fel, a beruházás közel ötmillió euróba került, így ott adottak az infrastrukturális feltételek. Sokat nyomott a latban az is, hogy közlekedési főútvonal mellett fekszik a létesítmény, illetve a majdani autópálya is a közelben fog elhaladni, Székelyhídra pedig ipari park létrehozását tervezik. Abban is megegyeztek a felek, hogy az első beiskolázási évben hegesztő szakot indítanak, mivel érzékelhetően ez számít leginkább hiányszakmának.

Nemrég a megyei tanács sajtóközleményt adott ki, amelyben közlik, hogy Nagykágya mellett Belényesben is beindítják a duális képzést, ott autószerelő szakon.

Karancsi Béla, a nagykágyai tanintézet igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy készen állnak a speciális szakoktatásra, és ez nagy segítséget fog jelenteni a szakemberhiánnyal szembesülő cégeknek éppúgy, mint a frissen végzetteknek az elhelyezkedésben. Az igazgató tudomása szerint eddig öt cég társult abba az egyesületbe, amelynek keretén belül igényelhető a szakképzések elkezdése. Programban részt venni kívánó vállalatoknak kérelmükkel a megyei tanfelügyelőséghez kell fordulniuk az illető tanévet megelőző év november 15-ig. Az elsajátítandó szakma megjelölése mellett azt a szakiskolát is megnevezhetik, amellyel leginkább szeretnének együttműködni. Ezután a preferált iskola és az illető cég szerződésben rögzíti a feltételeket, teszi mindezt a helyi polgármesteri hivatal jóváhagyásával. Végül pedig a beiskolázandó tanulókkal kötnek külön szerződést a munkaadók.

Az állam 200 lej havi támogatást ad a szakmát tanulóknak, és a cégeknek is ugyanennyivel kell mostantól támogatniuk a duális képzésben részesülőket. Ugyanakkor kötelesek az iskola tanműhelyét a legmodernebb képzési eszközökkel felszerelniük. A gyakorlati oktatás részben az iskolákban, részben pedig a cégeknél fog zajlani.

A munkaadó a szakiskolába jelentkezőket közösen választja ki a tantestülettel. Az osztálylétszám 20-28 fős lehet. Karancsi úgy véli, hogy a későbbiekben négy-öt szakmában tudnának képzést nyújtani. A diákokat bentlakásban is el tudják helyezni.