Orgonakoncert Szentmiklóson

A falubelieken kívül a környező településekről, sőt Nagyváradról és Debrecenből is érkeztek érdeklődők vasárnap kora este Hegyközszentmiklós református templomába az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány (ÉRDA) szervezte orgonakoncertre, amelyen Kristófi János Zsigmond volt a Liszt-művek megszólaltatója. A rendezvény létrejöttét két magyarországi minisztérium (nemzeti erőforrások meg a közigazgatási és igazságügyi), valamint a Balassi Intézet támogatta.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Bara László nagykágyai lelkipásztor, az Érmelléki Református Egyházmegye főjegyzője igehirdetése után házigazdaként Árus László Csongor köszöntötte a megjelenteket, majd Vinczéné Pálfi Judit, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói előadótanácsosa ecsetelte a diakóniai szolgálat fontosságát. Balogh Anikó, az ÉRDA diakónusa szólt az 1998-ban életre hívott alapítvány tevékenységéről, amely 33 egyházközségben látja el feladatát.
Ezután csendült fel a 99 éves templomi orgona, Kristófi játékával messzi világokba, korokba röppentette a lelket, az érzelmekkel, mondanivalóval telített Liszt-művek elevenné váltak. Az előadó szólt a zeneművek keletkezésének hátteréről is. A koncert végén spontán módon tört fel a taps padsorokban.