Kettős ünnepség Monospetriben

A monospetri római katolikus templomot Krisztus király ünnepére szentelték fel, de búcsúünnepét október utolsó vasárnapján tartják, mivel 85 évvel ezelőtt ezen a napon vehette birtokba a falu katolikus közössége. Az idei kettős ünnepre teljesen megtelt az istenháza, mivel a helybeli híveken kívül más felekezetek tagjai és más településekről érkezők is megjelentek.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A hagyománynak megfelelően népes küldöttség érkezett a magyarországi testvéregyházközségből, Bucsáról. Elsőként a házigazda, Nagy János tisztelendő köszöntötte az egybegyűlteket, majd Rosano Leonard micskei plébános mutatta be az ünnepi misét. Leo atya beszédében kiemelte, hogy az egyház akkor döntött Krisztus király ünnepéről, amikor a világi királyi hatalmak meggyengültek, és már csak a szimbolikus jelentőségük maradt meg. Az örök és mindenki királyának tisztelete viszont a hívő ember lelkében mindig megmarad. Csak az lehet jó király, aki szolgálni is tud, csak az tud parancsolni, aki alázatos is tud lenni. Ezeknek a feltételeknek pedig csak Krisztus királyunk tudott eleget tenni.
Az ünnepi alkalmon jelen voltak a helyi elöljárók, köztük Barcui Barna polgármester és Végső András, a Német Demokrata Fórum monospetri szervezetének elnöke. Az egyházi szertartást a nagy elismerésnek örvendő katolikus kórus szolgálata tette gazdagabbá az alkalomhoz illő egyházi énekeivel. A kórus vezetői Hajas Schmotzer Erika és Hajas Attila.
A mise végeztével a hagyománynak megfelelően körmenet következett, melyre az idén a templomkert parkosítása miatt a templom melletti utcákon került sor rendőri biztosítás mellett. A körmenet után a hívek visszatértek az istenházába szentségi áldásra, majd a pápai és a magyar himnusszal zárult a méltóságteljes megemlékezés. A lelki táplálék után a házigazdák finom és bőséges ebédre invitálták a meghívott vendégeket a Német Demokrata Fórum székházába.