Új lelkipásztort keres Érsemjén

Régi vitának a végére került pont Érsemjénben. Köztudott, sőt immár hírhedté vált az ottani református lelkipásztor, Fülöp János személye körül kialakult botránysorozat, amely nemcsak a papi ember és a polgármester közötti viszályban csúcsosodott ki, de a helyi gyülekezet presbitériumát, az egyháztagokat is megosztotta.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Gyakori vád volt a pap ellen, hogy a híveket politikai hovatartozásuktól függően rangsorolta, lelki életük gyakorlása, megélése másodlagos szemponttá degradálódott az értékítéletében.
Az egyházmegye és a kerület vezetősége sokáig vacillált a konkrét, határozott lépés meghozatalában. Vélhetően egyrészt a mundér, illetve a palást becsületét védték, másrészt eddig elég erősnek bizonyult a volt püspök befolyása ahhoz, hogy beosztásában tartsa védencét. Kétségtelenül manapság más szelek fújdogálnak a református vezetés háza táján, hisz az új püspök és a nemrég megválasztott esperes felismerték a semjéni helyzet tarthatatlan voltát. Azt, hogy mi zajlott le a háttérben, nem tudni, de fontosabb a tény, hogy a semjéni parókiához foggal-körömmel ragaszkodó Fülöp beadta a derekát, elfogadta Csűry püspök által az érszakácsi református gyülekezetbe való kinevezését.
A helyi gyülekezet gondnoka, Kereszturi Lajos örömét fejezte ki a történtek ilyetén való végkifejlete fölött, és reményét fejezte ki, hogy mihamarabb új lelkipásztora lesz a nyájnak. Addig is az esperes megbízatása alapján az éradonyiak lelkipásztora, Simon-Szabó István szolgál a gyülekezet felé.
Szintén az esperes feladata a presbiteri gyűlés összehívása, amikor is eldöntik az új lelkipásztor kiválasztásának módozatát. Kereszturi lapunknak elmondta, ő a meghívásos alapon történő „papszerzést” támogatja, a lelkészmeghallgatás mellett, a kerület és az egyházmegye vezetőinek ajánlását is figyelembe veszik majd, de elsődleges szempont, hogy mély hitű személy legyen az illető, ugyanakkor politikai nézetektől függetlenítse szolgálatát.