Templomépítők adventi gondjai

Májernyik Mihály margittai esperes, prépost-kanonok tekintett vissza arra a küzdelmes időszakra, amely alatt folytatódott és már befejezéshez közel áll egy új római katolikus templom építése. Az Árpád-házi Szent Margitnak szentelt istenházát több mint egy évtizede áldották meg, de csak az idén sikerült belülről befejezni, az építő vállalkozó nagylelkűségének is köszönhetően.

A Szalonta melletti Mezőbikácson született, tanulmányait ott, majd a gyulafehérvári egyházi gimnáziumban végezte, a hatéves hittudományi főiskolán diplomázott. 1982-ben szentelte pappá dr. Jakab Antal akkori gyulafehérvári püspök. Egyetemi éveinek legmegrázóbb és egyben legemlékezetesebb pillanataként emlékszik vissza Márton Áron püspök temetésére. Először Szilágysomlyón szolgált négy évig, majd Szilágycsehben 14 évig, közben nyolc évig ellátta a zsibói plébánosi teendőket is. 1996-ban Tempfli József nagyváradi megyés püspök helyezte Margittára, azóta az ottani katolikus közösséget szolgálja. Közben esperesi és prépost-kanonoki címet kapott.

– Margittára helyezésemnek fő célja az volt, hogy a Kolozsvári István tisztelendő úr ideje alatt elkezdett új katolikus nagytemplom építése folytatódjék, befejeződjék. A legnagyobb és legnehezebb feladat az anyagi bázis előteremtése volt. A helyi közösség csak a költségek töredékét tudta állni, a nagyobb részt adományokból kellett fedezni. Már-már kimerültek a források, amikor sikerült új támogatókat találnom: a magyar és a román kulturális minisztériumot. Ehhez hozzáadtuk minden helyi bevételünket, és sikerült az istenházát belülről befejezni. Közben felépült a torony és a pasztorációs ifjúsági központ. A millennium évében, 2000-ben megáldották a templomot. Azóta pénz hiányában nem történt előremozdulás. Végre az idén sikerült elvégezni a külső vakolást és kisebb módosítást az árkádok alatt. A tervezésben Pafka Ernő építész nyújtott hathatós segítséget. Az előrelépés az új főpásztornak, Böcskei László püspök úrnak is köszönhető, aki prioritásnak tekintette a margittai Árpád-házi Szent Margit-templom befejezését. A püspöki támogatással szerzett pénz a munkálatok felére volt elég, de a kivitelező Marconst cég igazgatója, Antal Kálmán megelőlegezte a bizalmat, és néhány hónap alatt befejezték a teljes munkát.
– Ez azt jelenti, hogy most adósságuk van?
– Igen, ezért arra kérem a híveket és a nagylelkű adakozókat, fogjunk össze, hogy kiegyenlítsük tartozásunkat. Sok még a munka. Be kell fejeznünk a tornyot, helyére kell tenni a harangot, be kell fejezni az ifjúsági központ belső munkálatait. Szeretnénk a hangosítást is tökéletesíteni, és fokozatosan gyarapítjuk a padok számát. Remélem, Isten segítségével jövőre felszentelhetjük a teljesen kész templomot. Fontosabb azonban az építkezésnél a lelki előrehaladás előremozdítása. Ehhez is a hívek hozzájárulására van szükségünk, és még pénzbe sem kerül. Ezért kapcsolódunk be az egyházmegye lelki programjaiba, és szervezünk különböző ifjúsági és családi rendezvényeket. Az egyháznak feladata a nemzeti kultúra ápolása is, ezért kapcsolódunk be civil kulturális programokba. A város napján például helyet adunk kiállításoknak, koncerteknek vagy irodalmi összeállításoknak. Minden évben nyári tábort szervezünk a vallásversenyben jeleskedő tanulóknak.
– Hogyan készülnek a szeretet ünnepére?
– Advent első vasárnapjával elkezdődött az új egyházi év. Ez az új remény kezdete, hitben, szeretetben, keresztény értékekben. Az ünnepélyes adventi gyertyagyújtás, a szeretetkosár elhelyezése – melyben a rászorulóknak gyűjtünk adományokat – mind része az ünnepi előkészületnek. A legfontosabb azonban a lelki felkészülés. Szándékunkban áll szeretetcsomagokat osztani a gyerekeknek. A Horváth János Társasággal együttműködve december 21-én adventi kamarakoncertet tartunk a kistemplomban. Ez egyben a Boldog Bogdánffy Centenárium margittai záróeseménye is lesz; tavaly a Szent Margit-búcsún Margittán nyitottuk meg a vidéki eseménysorozatot. A kórus már több mint egy hónapja készül a kántor úr irányításával a karácsonyi szolgálatra. Én azt kívánom, mindannyian fel tudjunk készülni lelkileg a Megváltó születésének ünnepére imával, jó cselekedettel, szívből jövő bűnbánattal, megbocsátással. Kívánom, hogy a szeretet és a pozitív érték győzzön minden ember megnyilvánulásában, és örömmel, igaz hittel nézzünk egymás szemébe. Kívánok kegyelmekben megáldott karácsonyt és boldog új évet minden margittai embernek!