Szórványstratégia készült az SZKT-n

A februári nagyváradi kongresszuson hozott határozat értelmében a Romániai Demokrata Szövetség ügyvezetése, a Főtitkárság kidolgozta a szövetség szórványra vonatkozó cselekvési tervének javaslatát. A dokumentumot a Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) legutóbbi, a hétvégén Sepsiszentgyörgyön megtartott ülésén vették napirendre. BIRÓ ROZÁLIA SZKT-elnök elöljáróban ismertette a stratégiai alappilléreit.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Meggyőződése szerint a cselekvési terv akkor lesz hatékony, úgy éri el a célját – a szórványközösségek megerősítését –, ha a stratégia váznak alapján minden megyei szervezet maga építi fel cselekvési programját, hiszen minden megyében más-más körülmények jellemzőek a szórványra.
A kultúra bemutatására, a hagyományápolásra, az összetartozás erősítésére jó alkalmat adnak a magyar napok, amiket – ha egy kis közösségnek nincs rá módja – az RMDSZ központi vezetősége segítsen megszervezni. Épített örökségünk védelmét is szolgálja a Fogadj örökbe egy műemléket elnevezésű program, amibe a tanintézeteket, a helyi önkormányzatokat, civil szervezeteket és egyházakat is bevonnák. Tájházak, emlékházak, helytörténeti kiállítások létrehozását is tervezik, ezek sorát Biró Rozália a helytörténeti kiadványok megjelentetésével egészítené ki. Ehhez a fejezethez kapcsolódik az erdélyi turisztikai programkínálat szélesítése a szórványtelepülések bekapcsolásával. Gondot fordítanának a nagyvárosi szórványra is, amelynek sajátosak az igényei.
A szórványkollégiumi hálózat kialakítása is létfontosságú. Fel kell mérni az igényeket minden szinten (óvodától a szakképzésig), össze kell hangolni a beiskolázási számait. Az ifjúsági szervezetek közötti kapcsolatteremtést, -építést kell elősegíteni, továbbá igyekeznek támogatni a szórványvidéken megjelenő magyar sajtótermékeket.