Fejlődik Berettyószéplak

Manapság meglehetősen ritkaságszámba menő az olyan ember, aki ne panaszkodna, zsörtölődne valami miatt. Nem csoda hát, hogy Berettyószéplak alpolgármesterének kijelentésére felkapta fejét a firkász, akinek kérdésére válaszolva Bagosi Barna nem kevesebbet állított, minthogy az eltelt húsz esztendő legsikeresebb választási ciklusát éli a helyi tanács.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Az alpolgármestert hallgatva, a gazdasági válság tudatában kénytelenül is az az érzése támadt az embernek, mintha a világnak egy másik fertályán járna. Vendéglátónk a rejtély nyitját a településvezetők jó együttműködésében látja. Mint mondta, a nemzeti liberális párti Nicolae Tivadar polgármesterrel nem az egymás elleni hadakozással forgácsolták el erejüket, sokkal inkább a közös tenni akarás motiválja őket. Például a református egyház kápolnájáig vezető út aszfaltozására, a villany és a víz bevezetésére a liberálisok 10 ezer lejt teremtettek elő, az RMDSZ közreműködésével pedig ennek háromszorosát kapták a megyei tanácstól – sorolta Bagosi. Sikerült egy községi kápolnát is építeniük, amit nemzetiségtől és vallási hovatartozástól függetlenül lehet igénybe venni. A magyar jellegű rendezvények szervezésében szabad kezet kap az alpolgármester, a szlovák lakosság ünnepségeit pedig az egyik nemzetiségi tanácstagra bízták.
Mind a hat községalkotó faluban korszerűsítették a temetkezési helyeket, így például a magyarok lakta Dólyán is leaszfaltozták a temetőig vezető utat, újra cserélték a temetőkert kapuját. Műfüves sportpályája van Széplaknak, Dólyának, Baromlakának és Cserpataknak is. A községközpontban tovább növelte a sportolási lehetőségeket az új sportcsarnok felépülése. Tivadar és Bagosi „országlása” alatt közel negyven kilométer utat aszfaltoztak le, ami azt jelenti, hogy a hat falu útkorszerűsítése a finisbe érkezett. Hasonló lendülettel oldották meg a közvilágítást, energiatakarékos világítótesteket szereltek fel.
Az egy szerhasználatos tárgyak világából kiszorultak a régi iparos mesterségek, bár a helyi vezetők szerint volna igény efféle szolgáltatásokra is. Ennek ürügyén a régi milícia épületére egy tetőteret húznak a közeljövőben, ami szolgálati lakásként funkcionálna, míg a földszinten háztartási gépeket javító műhely, valamint egy suszter kapna helyet. A kivitelezéshez szükséges pénzt saját költségvetésből állják.
Legnagyobb beruházásuk a csatornázás kiépítése. Blágaréten már elkészült a szennyvízhálózat, Baromlakán a vége felé járnak a munkálatokkal, Dólya egy részén is „mederbe” folyik a szennylé, míg Széplakon és Fogáson most fog startolni a program. A berettyószeplaki modern művelődési ház átadását tavaszra tervezik; az épületet légkondicionáló berendezéssel, hűtőszobával, konyhával szerelik fel. Baromlakán már el is készült az 500 férőhelyes kultúrház, Cserpatakon pedig nemsokára elkezdődik a lakodalmas ház építése – sorolta Bagosi.
A végére hagytuk a hírt, amivel már a legelején örömmel traktált vendéglátónk: a helyi magyar közösség számára jó eredményt hozott a népszámlálás. A 30 százalékra becsült berettyószéplaki magyarság jócskán gyarapodott: 1175-en vallották magukat magyarnak, 887 románt regisztráltak, továbbá 217 roma és 57 szlovák nemzetiségű él a községközpontban. A községhez tartozó további öt faluban Dólyán él még számottevő magyar közösség, ők 168 vannak. Községi szinten is jól szerepeltek a magyarok, mindössze 73-mal vannak kevesebben a románoknál.