Egy orvos vallomásai

Az utóbbi két évtizedben számos, pályafutását nagyobb részt még a kommunista érában megélt jeles értelmiségi jelentette meg az emlékiratait. A terebélyes memoárirodalom művelői jobbára nem hivatásos tollforgatók; a 20. század második felét megörökítők között sajátos pászmát képez az orvos-szerzők tevékenysége.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A (még) itt élő vagy Nagyváradról elszármazott, de a városhoz máig kötődő, kétlaki életet művelő orvosdoktorok közül legutóbb dr. Kiss András belgyógyász, kardiológus jelentette meg Egy váradi orvos visszaemlékezései címmel önéletírásának első kötetét.
A Belényesben, majd Váradon küszködő iparos család félárva fia (egyik nagyapja az első, az édesapja a második világháborúban tűnt el) az elsorvadó kispolgári lét ellenére az összetartó família légkörében gazdag, élményekkel teli gyermek- és ifjúkort élt meg. A szerző részletes seregszemlét tart hajdani diáktársai, tanárai fölött, egy-egy hozzájuk kötődő történet felvillantásával színezve szövegét. Ahhoz a szerencsés orvosnemzedékhez tartozik, amelynek tagjai még anyanyelvükön tanulhattak Marosvásárhelyen, de akik fölött 1956-ot követően bekomorult az ég. Ő maga viszonylag „olcsón” megúszta a retorziókat: csupán egyetlen tanévre zárták ki az egyetemről. Friss diplomával a zsebében szülőföldjén,, Vaskohszikláson és Belényesben dolgozott. A kötet 1971-gyel, Váradra kerülésének esztendejével zárul. Kiss doktor könyvében vallomásos teret kínál a korabeli kulturális eseményeknek, hiszen a színház, az irodalom, a képzőművészet szeretete át- meg átszőtte tevékeny hétköznapjait.