Ízes monográfia Tótiról

Vasárnap délután, a magyar kultúra napján mutatták be a margittai városháza zsúfolásig megtelt konferenciatermében Mészáros Zoltán Falu a Réz- hegység lábánál című könyvét. A kötet a Bisztra menti Tótit mutatja be helytörténeti, családtörténeti és anekdotikus megközelítésben.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A könyv monográfia jellegű, de nem annak készült. Tulajdonképpen annak a kiegészítője, hiszen a gyerek- és ifjúkori élményeit, a szülők, a nagybácsik és a helyi lakosok visszaemlékezéseit írta meg igen ízes formában. Ezért lényegesen olvasmányosabb, mint egy tényszerű műfajilag „tiszta” monográfia.
Mészáros Zoltán magyar–román szakos nyugdíjas tanárt, eddig inkább szobrászként ismerték, aki számos kiállításon bizonyította már tehetségét. Fát és követ egyaránt faragott, megszerezte a szobrász oklevelet. Emellett tanított rajzot és modellezést, sőt egy ideig színjátszó kört is vezetett. Tótiban már megvolt a könyvbemutató, de mivel a szerző már több mint három évtizede margittai lakos, úgy érezte, ott is be kell mutatnia. A könyvet a szerző fia, Mészáros Zoltán Endre szerkesztette, a borítón Kristófi János Tóti című tollrajza látható. A hátsó borítón a szerző rövid életrajza, portréja és a tóti származású költő, Gittai István ajánlása kapott helyet: „Nemcsak vésője, kalapácsa, de tolla is imponáló. Szóval: könyve sodróan, ízletesen olvastatja magát. Én bizony kertelés nélkül kimondom: író született! Higgyenek nekem.” Előszót maga a szerző írt, melyben kifejti, hogy úgy próbált írni, mintha csak beszélgetne az olvasóval. Ragaszkodott a történelmi hűséghez, melyhez saját véleményét úgy tette hozzá, hogy ne csorbuljon a tényszerűség. Az élő személyeket csak akkor nevezte meg, ha nem sértette önérzetüket, becsületüket. Ajánlja fiainak, unokáinak és minden szülőföldjét, népét és anyanyelvét féltő-szerető magyar embernek.
A kötet bemutatja szeretett szülőfaluja történelmét megélt élmények és történetek alapján, egy-egy érdekes ember vagy a szomszédok portréjának felvázolásával. Szó esik a két világháborúról és a szent korona útjáról. Korabeli feljavított fotókat is tartalmaz. Az utószóban a szerző köszönetet mond mindenkinek, aki ösztönözte az írásra és segítséget adott a megjelenéshez: feleségének, fiának, menyének, édesapjának, édesanyjának, akik a történetek elmondásával haláluk után is támogatták fiuk munkáját, a rokonoknak és ismerősöknek, Árpád és Imre nagybátyjának, Kristófi Jánosnak, Rozsos Gábor kaposvári költő-tanárnak, valamint az anyagi támogatóknak, Vincze Nándor polgármesternek és a megyei tanács RMDSZ-frakciójának. A bemutatón Beke Kincső népdalokkal kedveskedett a jelenlévőknek. A helyszínen a kötetet meg lehetett vásárolni, és a szerző dedikálta.