plébánia

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Hivatást váltott, de nem bánta meg

Tenke római katolikus plébánosa, SCHECK LÁSZLÓ eredetileg nem pap akart lenni. Tanult világi szakmáját hét év után hagyta el az Úr hívó szavára.

A vallásos nevelést korán kell kezdeni

Székelyhíd plébánosa, OZSVÁTH JÓZSEF az egészségügyi pályát váltotta fel Isten szolgálatával. 2010-ben szentelték pappá, Tasnád, majd Tasnádszántó után idén májusban nevezték ki jelenlegi szolgálati helyére.

Csak teszi a dolgát

Mezőbikács plébánosa, DR. FÜGEDY ANTAL LEVENTE margittai, vallását hűen gyakorló római katolikus családba született 1967-ben a katolikus negyednek számító Vasút utcában. Vallásos nevelést kapott, náluk a hit és annak gyakorlása magától értődő volt, és mind a mai napig az.

Imádsággal és énekkel dicséri Istent

MIHÁLY BALÁZS plébános három érmelléki település – Érkeserű, Értarcsa és Éradony – római katolikus közösségének lelki gondozását végzi. A plébániai hivatal Keserűben van, bár a legtöbb katolikust Adonyban tartják számon. Ettől azonban egyik településen sem kerülnek hátrányba a hívek.

Hitoktatás mellé foci és asztalitenisz

PITÓ LAJOS Székelyudvarhelyen született 1972-ben, de csíkszeredai gyökerű, mivel kétéves korában oda költözött a család. Ott végezte el iskoláit, majd gyulafehérvári, szegedi és győri teológiai tanulmányok után 1998-ban szentelték pappá. Első állomáshelye Monospetri volt, majd püspöki áthelyezéssel Micske és Királydaróc után 2012 szeptemberében került jelenlegi szolgálati helyére, Szalacsra.

Érsemjén római katolikus közössége

NAGY JÁNOS CSABA 2012 óta Érsemjén plébánosa, azelőtt majdnem egy évtizedig a monospetri katolikus közösséget szolgálta. A tisztelendő életpályáját, monospetri működését, lapunkban már bemutattam, ezért most az érsemjéni katolikus közösséget és a plébános jelenlegi tevékenységét tárom az olvasók elé.

Szalárdra húzta a szíve

KNECHT JÓZSEF plébános a Szatmár megyei Mezőfényen született 1952. december 6-án, ott végezte el az elemi iskoláit, majd a gyulafehérvári kántoriskolában és a teológián folytatta tanulmányait. Bihar és Szilágy megyei kitérőkkel, kilencévnyi bugaci szolgálat közbeiktatásával ismét elfoglalhatta a szalárdi plébániát.

Ökumené a segítésben

RAJNA JÓZSEF főesperes-kanonok-plébános ősei Matyóföldről, Mezőkövesdről telepedtek át a Berettyószéplak melletti Dólyára, ő már ott látta meg a napvilágot 1956. október 9-én. Margittán érettségizett reál szakon, de a környezete várakozásával ellentétben Gyulafehérváron, a teológián diplomázott. Több mint harminc éve szolgál a fugyivásárhelyi plébánián.

Összefogással, önerőből

Bihardiószeg római katolikus plébánosa, SZŰCS ATTILA Monospetriben született 1970-ben, ott végezte el az általános iskolát, majd a középiskolát Margittán. Érettségi és a kötelező sorkatonai szolgálat után, 1990-ben kezdte el Gyulafehérváron teológiai tanulmányait, ezeket két év után püspöki ajánlásra Bécsben, majd Bochumban (Németország) folytatta, utóbbi városban diplomázott 1996-ban.

A hit alapjára építenek

Érmihályfalva római katolikus plébánosa, BOGDÁN ISTVÁN a Bákó megyei Magyarfaluban született 1962. augusztus 26-án. Elemi iskoláit és középiskolai tanulmányainak első részét azon a vidéken végezte román nyelven – mivel más választása nem volt –, majd Gyulafehérváron az egyházi középiskolában magyar nyelven. Az átállás nem okozott gondot, mivel a családban csak magyarul beszéltek.

Oldalak