D. Mészáros Elek

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Bársonyszék és dinnyeföldek

Nem vagyok pszichológus, nem is lenne affinitásom hozzá, de szeretem megfigyelni a hatalom embert formáló (deformáló) erejét azt, hogy a birtokolt tárgyak kicsapódásai milyen nyomot hagynak a jellemen, a viselkedési és viszonyulási formákat miként befolyásolják.

Sakkoktatás Székelyhídon

Manapság egyre kevesebb híve van a sakkjátéknak. Az okát firtatni lehet, sokrétűsége folytán viszont nem vezethető vissza csupán egyetlen okozati tényezőre. Éppen ezért nagy öröm hallani, látni, ha akad emberfia, akinek szándékát siker koronázta, sikerült fiatalokat megnyernie e hasznos sportág számára.

Kiskereki kiskirályok

Míg a kommunista uralom alatt a diktatúra, addig manapság a szabadossággá torzult szabadság keseríti meg a falusi emberek életét. Szinte mindegyik községben akad egy-két olyan basáskodó egyén, aki úgy véli, hogy rá a törvények, de még a minimális emberi normák sem kötelezőek.

Belvíz ellen visszamocsarasítás

A kommunista éra drasztikus lecsapolásai nemcsak a tájjelleget változtatták meg az Érmelléken, de évszázados mesterségek tűntek el, az ott élők szokványos megélhetése szertefoszlott. Odaveszett az ősi halászat, a csíkfogás, a vadmadarak sokasága, de mára már a gyékényfonás, a nádverés egy letűnt kor kellékeiként csak néhány idős ember zsigereiben matat emlékfoszlányokká degradáltan.

Oldalak