huszárok

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Lóháton, szekéren át a határon

A magyarországi Hajdú-Bihar Megyei Lovas és Huszár Hagyományőrző Sport- és Kulturális Egyesület az érsemjéni önkormányzattal együttműködve történelmi emlékezést szervezett május 13-án a bihari település főterén.

Gyermekfilharmónia vezette fel a huszárportyát

Január elején ismét nyeregbe pattantak a hagyományőrzők a Szentjobbon tizedik alkalommal megrendezett partiumi lómozgató huszárportyán. Az embert és lovat próbáló csikorgó hidegben való poroszkálás előtti estén lélekemelő esemény zajlott a szalárdi református templomban.

Széchenyire emlékeztek Bihardiószegen

Díszes mundérban meneteltek Bihardiószeg utcáin a kackiás huszárok és a kuruc legények. A Debrecenből, Szentegyházáról, Szovátáról, Hegyközszentimréről és Szentjobbról érkezett vendégeket régi ismerősként köszöntötték a helybeli Gróf Széchenyi István Huszárszázad vitézei.

Huszárrendezvényekkel indult az új év

A 2015-ös esztendő gazdag programsorozatot ígér a huszárhagyomány-őrzők számára. Az év első szombatján lómozgató téli portyán vettek részt, majd hajdú-kuruc-huszár közgyűlésre toboroztak. Aradra is várják a partiumi huszárokat, ahol március 15-én a Szabadság-szobornál tartandó ünnepségen vesznek részt.

Kopjafás lótisztelet

Szép idő villant május első napjaiban a Létavértes melletti Álomzugban megtartott IV. Érmelléki Huszárokosító résztvevőire. A kezdetektől Csontos Jánosnak, a Hajdú-Bihar Megyei Lovas és Huszár Hagyományőrző Egyesület elnökének a birtoka szolgál központi helyéül e rendezvénynek.

Simonyi-tábla Létavértesen

Március elején avatták fel Simonyi József huszár ezredes emléktábláját a magyarországi Létavértesen. Az üzenethordozó fekete márványlap a szépen felújított, Arany János nevét viselő iskola könyvtárának falán kapott helyet.

Új lapok az élő történelemkönyvünkben

Ha Bihardiószeg, akkor hagyományőrzés, ha Gellért Gyula református lelkipásztor, akkor keresztény hittel vértezett nemzettudat-ápolás. De lehetne másmilyen szinonimákat is találni a nemes értékhordozó cselekedetekre.

Tízéves a magyar–magyar „huszárdiplomácia”

Tavaly volt negyedszázada annak, hogy Hajdú-Bihar megyéből is elutazott egy lovas küldöttség Budapestre az 1988-as nemzetközi huszártalálkozóra. Így kezdődött a hajdú-bihari huszárhagyomány-őrzés, s ennek az elmúlt évtizedben a határon is átható kisugárzása lett. A kerek évszám kapcsán kérdeztük a debreceni vitéz SZOBOSZLAI ENDRÉT, a Hajdú-Bihar Megyei Lovas- és Huszárhagyomány-őrző Közhasznú Egyesület sajtóreferensét, s ő visszaemlékezéseit fotókkal is illusztrálta.

Huszáros megemlékezések

December elején sok lovas szakember és lovas barát tisztelgett a hortobágyi lovardában a néhai Hetey Sándor György emléke előtt. A műsorral színesített megemlékezés a száz éve született hajdú-bihari lovas szakember tiszteletére szerveződött, majd a mai huszárok felavatták az egykori előd emléktábláját. Az eseményen Bihar megyéből is többen megjelentek.

Lovakat nyergeltek, huszárokat okosítottak

Amint magunk mögött hagyjuk az utolsó házakat, a homokvilág édes gyermeke, az akác, erdővé erősödve szegélyezi az út két oldalát. A tenyérsimításnyi domborulatokon takaros szőlősök, pajták, pincék sorjáznak. Még pár száz métert zötykölődünk a mezei úton, majd hirtelen elénk tárul a Létavértes mögötti tanya.

Oldalak