oktatás

Roma gyerekek felzárkóztatásáról értekeztek Székelyhídon

A romák helyzetét, beilleszkedési nehézségüket egyre többen ismerik fel. Az okok feltárása, az arra adandó megoldások keresésének folyamata elindult. Ennek szellemében rendezték meg Székelyhídon „Minőség és másság” címmel a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására fókuszáló konferenciát.

Széplaki beszélgetés a pályaválasztásról

Milyen pályára vagyok alkalmas? Mi való nekem igazán? Ilyen kérdések fogalmazódnak meg a pályaválasztás előtt álló diák fejében. A döntés nehézségeiről, a berettyószéplaki végzős diákok lehetőségeiről beszélgettünk ORBÁN ILONA aligazgatóval, MOLNÁR MÁRTA matematika, SIMON ERIKA magyar és TÓTH GYÖNGYI fizika–kémia szakos tanárral.

Kampány az anyanyelvű oktatásért

Folytatja az RMDSZ a tavaly elkezdett tájékoztató-tudatosító akcióját annak érdekében, hogy minden magyar gyermek tanuljon magyarul. A részletekről KÉRY HAJNAL, PETŐ CSILLA és GRIM ANDRÁS tájékoztatta a sajtót.

Emberi palántákat ápolt

RADÓ MIKLÓS nyugdíjas kémiatanár Székelyföldváron született, elemi iskoláit Kolozsváron kezdte el és Nagyszalontán folytatta, Nagyváradon érettségizett, majd Kolozsváron, a BBTE-n kémia–biológia szakon szerzett tanári diplomát. Államvizsga után az akkor még számára ismeretlen Margittát választotta, ahol nyugdíjazásáig 42 éven át tanított.

Magyarórán működik az önfegyelmezés

Mészáros Ilona Szebenben született, Marosvásárhelyen végezte el a Tanárképző Főiskola román–magyar szakát. 1974-ben került Érszőllősre. Megszerette a községet és az ott élő embereket. Három éven át igazgatta is az iskolát. 1989 óta Margittán tanít, az új tanévtől a magyar iskolában oktatja édes anyanyelvünket.

Másként, magyarul, színvonalasan

A hamarosan induló új tanévben a szalontai magyar diákok önálló tanintézetben, az Arany János Iskolaközpontban folytatják tanulmányaikat. Összeállításunkból kiderül: igyekeztek mindenben felkészülni a hajdúvárosban, érdemes az új alma matert választani.

Hidat építeni tanár és diák közt

Bajkó Ferenc Borszéken született, a Babes-Bolyai Egyetem filológia szakán 1970-ben diplomázott. Kezdőként két évet Szentlázáron dolgozott, majd hat év genyétei szolgálat következett. A színromán környezetben eltöltött nyolc év segített abban, hogy a magyar ajkú tanár románnyelv-tudása tökéletesre fejlődjön. 1979-ben került Margittára. 2000-től tanít a Vasile Goldis egyetemen is, mint egyetemi adjunktus.

Tudományos diákkonferencia

A hétvégén immár hetedik alkalommal került megrendezésre az Arany János Főgimnáziumban a tudományok seregszemléje. A reál tantárgyak kedvelői, mintegy 140 diák sorakozott fel a líceumban, hogy számot adjon tudásáról.

Bölcsi-börze a Gyermekvárosban

Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal szervezésében a tavaszi bölcsi-börze. Az érdeklődő kismamák, újdonsült anyukák június első három napján ismerkedhetnek a váradi felhozatallal a Gyermekvárosban.

Oldalak