kórus

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

„Jött egy hangász a kocsmába”

A Fekete-Körös felső folyásának Árpád-kori megülésű falvai közül talán a színmagyarnak mondható Köröstárkány büszkélkedhet a legtöbb hagyománnyal, a leggazdagabb néprajzi örökséggel. A falura a folklorista Györffy István éppúgy felfigyelt, mint a Belényesi-medencében népdalokat gyűjtő Bartók Béla. A tárkányiak előbb Budapesten, majd Nagyváradon mutatkoztak be, nem kis sikerrel.

Követik a dalos elődöket

A Székelyhídi Férfikórus az Érmellék egyik ismert és elismert kórusa. Alapító vezetője KARANCSI BÉLA mérnök-tanár, aki jelenleg is vezeti és betanítja a dalárdát. Csupán három évre (2001–2004) adta át szerepét a néhai Veres László Zsolt karnagynak.

Énekelni jó

November utolsó előtti szombatján két Bihar megyei településen is zengett az ének, szólt a nóta. Délelőtt Margittán, az Árpád-házi Szent Margit Templomban a Római Katolikus Püspökség II. Egyházmegyei Kórustalálkozóját rendezték meg, este pedig Székelyhídon a X. Érmelléki Kórustalálkozón találkoztak a karénekesek.

Adventi kórustalálkozó

Monospetriben a tavalyelőtti sikeren felbuzdulva 2012 decemberében is megrendezték az egyházi kórusok adventi találkozóját. A szervezők – a helyi RMDSZ szervezet, a Pro Petreu Társaság, és a polgármesteri hivatal – szeretnék hagyományossá tenni ezt a rendezvényt.

„Krisztus szeretete hívott minket egybe”

Első alkalommal tartottak katolikus kórustalálkozót a nagyváradi egyházmegyében, melyre a jelek szerint volt igény, mivel 15 kórus jelentkezett a közös éneklésre a nagyváradi székesegyházban.

Az éltető dalolás jegyében

Majd fél évtizedes hagyománya van annak, hogy a városnapok előestéjén a margittai Horváth János Társaság (HJT) megrendezi a környékbeli kórusok találkozóját. Az idén is így történt.

Határtalan dalos kedvvel a Nyíló Akác jegyében

Hagyománya van annak, hogy az érmihályfalvi Nyíló Akác programsorozat első napjának estéjén a művelődési házban kórusok, népdalkörök találkoznak. Vannak visszajárók és új meghívottak is mindig. Az idén nyolc csapat volt jelen.

Kórustalálkozó Szalacson

Magyar nóta szólt a hétvégén a szalacsi kultúrházban, második alkalommal gyűltek itt össze a környék kórusai és népdalkörei. A helybeli asszonykórus és az RMDSZ itteni szervezetének elnöksége egy év kihagyás után ismét megrendezte a kórustalálkozót. Tíz csapat kapott meghívót, hét tett eleget a felkérésnek.

Szépen szólt a magyar nóta

Tíz település tizenegy kórusának részvételével szombaton rendezték meg Székelyhídon a nyolcéves hagyománnyal rendelkező Érmelléki Kórustalálkozót. A rendezvény az évek során nagy népszerűségre tett szert, és a hazai kórusokon, népdalkörökön kívül Magyarországról érkezőket is vendégül lát. Közülük sokan visszatérő vendégnek számítanak, de voltak olyanok, akik először vettek részt a rangos találkozón.

Bihardiószegen daloltak a borról

Az utóbbi időben megnőtt a nyüzsgés a bihardiószegi művelődési ház környékén, az alig egy héttel korábbi tárlatnyitót szombaton bordalos kórustalálkozó követte. Agyagási Ernő és Márkus Zoltán, a Váradi Dalnokok két oszlopos tagja szervezésében debütált a rendezvény, stílusosan az érmelléki borok fővárosában, Diószegen.

Oldalak