Margitta és vidéke

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A tánc is tanítási módszer

HODGYAI EDIT, a micskei Miskolczy Károly Általános Iskola igazgatónője tanító- és művészcsaládból származik ükszülői ágig. Székelyudvarhelyen született, ott érettségizett, majd a Temesvári Egyetem matematika–fizika szakán 1987-ben diplomázott. Kihelyezéssel került Biharba, Vámoslázra, ahol valójában nem volt szabad állás, ezért ideiglenesen felajánlották neki a micskei magyartanári katedrát. Másfél év múltán tért vissza a szakkatedrára.

Farsangi kavalkád Bályokon

Majd két évtizedes hagyománya van annak, hogy Bályokon farsangi kavalkáddal búcsúztatják a telet a farsangi időszak vége felé közeledve. Igaz, a mostani tél nem nagyon akarja hagyni magát, de a rendezvényt ennek ellenére megtartották. A mindenkori főszervező a helyi RMDSZ-szervezet elnöke és választmányának tagjai, akiket az általános iskola tanárai egészítenek ki. A diákok pedig érdekesebbnél érdekesebb jelmezeket öltenek magukra a jelmezverseny alkalmából.

A zene rend és harmónia

PUSKÁS MIKLÓS zenetanár Margittán született, érettségiig ott tanult, majd a bukaresti Zeneművészeti Főiskolán diplomázott. Életpályája szinte adott volt, mivel zeneszerető, zenélő családban nőtt fel. Tanárként visszatért szülővárosába, ahol versenyvizsgával nyerte el az általános iskola zenetanári posztját. E mellet az akkori líceumban is tanított. Jelen tanévtől a Horváth János Iskolaközpontban és az O. Goga Főgimnáziumban tanít.

Mesés verseny Margittán

Hetedik alkalommal rendezte meg Kovács Katalin tanítónő és a Horváth János Társaság (HJT) a körzeti mesemondóversenyt az I.–IV. osztályosok számára. A főszervező az idén segítőtársat is talált Pop Mónika tanítónő személyében. A civil szervezet főképpen az anyagi hátteret biztosította. A rendezvénynek a magyar iskola, a Horváth János Iskolaközpont adott otthont. A megnyitót az intézmény étkezdéjében tartották, mely zsúfolásig megtelt a döntőbe jutott diákokkal, felkészítő tanárokkal, szervezőkkel, nézőkkel.

Van mit folytatni Bogyoszlón

Érbogyoszló polgármestere, GÁSPÁR GYULA első ciklusát tölti az érmelléki település élén, győzelméhez nemcsak az RMDSZ szervezte előválasztás megnyerésére, hanem a román pártok színeiben indulók legyőzésére is szüksége volt. Az elöljáró úgy véli, a gazdasági válság szorításában is sikerült eredményeket felmutatnia, ez elegendő lehet a sikerhez a nyáron esedékes újabb helyhatósági választáson.

Az irodalom jellemformáló

Szabó Melinda magyartanárnővel

Szabó Melinda magyartanár Margittán született, ott tanult érettségiig, majd 1994-ben sikeresen felvételizett a Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar–francia szakára, de „elcsábult” a magyar–néprajz szakra, ahol diplomázott. Visszaemlékezései alapján talán az egyedüli hiányosság az volt, hogy nagyon kevés idő jutott a módszertanra, ezt később gyakorló tanárként autodidakta módon kellett elsajátítania. 1999-ben diplomázott, és versenyvizsgával került Tótiba. Tanárrá érésének fontos állomásaként tekint a Bisztra-parti községre, melyhez nagyon szép emlékek kötik. Margittára 2006-ban került, ősztől Horváth János Iskolaközpont tanári karát erősíti.

Másképp látnak Margittán

Mi másképp látunk a címe annak a fotókiállításnak, amelyet a román fotográfia hónapja alkalmából rendezett immár hagyományosan a margittai Helios Fotóklub. Ennek négy oszlopos tagja állította ki válogatott, illetve tematikus munkáját a művelődési ház előcsarnokában: Antal Julianna, dr. Kékedi Imre, Pósán Lajos és dr. Sorin Tabacu. A tárlat március 1-jéig látható.

Cserkészeket toboroztak Margittán

A Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szervezet (BICSISZ) a Horváth János Iskolaközpontban tartotta meg margittai toborzó-alakuló ülését. A megyei szervezetet Borsi Imre Lóránd elnök és Horváth Béla alelnök képviselte. A leendő cserkészek, igen sokan, az intézmény étkezdéjében gyűltek össze tanítóik kíséretében. Borsi Imre Lóránd vázolta fel szóban és kivetített képekkel, miből áll a cserkészség, milyen követelményeknek kell eleget tenniük a tagoknak. Közben Horváth Bélával együtt szívesen válaszolt is a feltett kérdésekre. Kérdésekben nem volt hiány, minden apró részlet érdekelte a kisdiákokat.

Dombok mögötti élet

A hajdanvolt érmelléki mocsárból szelíd szirénként kiemelkedő domboknál megtorpan a nyargaló pusztai szél, akárcsak a magyar hegemónia. Az ökörnyelvnyi széles földsáv még őrzi a csíkászok ivadékait, de alig néhány tíz kilométernyire már bomlik az egyensúly, telepesek teremtik a számunkra nem túl hízelgő etnikai arányt. A dombok rejtekében nem könnyű a megmaradás, a mégis helyben maradók még több érzéssel vallják: „Erős vár a mi Istenünk”.

Templombúcsú Margittán

A hagyományt követve Szent Margit napja utáni első vasárnapon tartották meg Margittán az Árpád-házi Szent Margitnak szentelt római katolikus nagytemplom búcsúünnepét. Mint minden évben, az idén is megtisztelte jelenlétével az ünnepet több környékbeli paptestvér. A főcelebráns Bodor Zoltán székelyhídi plébános volt.

Oldalak