Máté Zsófia

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Együtt vigyázzák a rendet

Jelesre értékelte tavalyi együttműködésüket Bihar és Hajdú-Bihar megye rendőrfőkapitánya, Adrian Bucur és Fekete Csaba. A főfelügyelő és a tábornok Váradon együtt tartott sajtótájékoztatót, amelyen felelevenítették a 2011-ben közösen végzett, egy híján húsz közrendvédelmi tevékenységet.

Felgyűltek a tartozások, fogyatkozik a hatáskör

Több mint félmillió ember egészségügyi ellátásának adminisztrációjáért felel a Bihar Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (EBP). VARGA GYÖRGY LAJOS elnök-vezérigazgató a közelmúltban tartott évértékelő beszámolót.

Együtt a magyar kultúra napján

Tizenkettedik éve szervezi együtt a határ két oldalán, váltott helyszíneken a magyar kultúra napjának megünneplését Berettyóújfalu és Nagyvárad önkormányzata, meg az itteni civil szervezetek. Az idén is tartják magukat a hagyományokhoz. A programot Biró Rozália, nagyváradi alpolgármester és Muraközi István berettyóújfalui polgármester ismertette közösen.

Iskolákat vontak össze

Rendkívüli ülésen tárgyalta Nagyvárad önkormányzatának döntéshozó testülete a fennhatósága alá tartozó tanügyi intézményrendszer átszervezéséről szóló tervezetet. Az oktatás minden szintjét magában foglaló hálózat kialakítása, illetve költségcsökkentés céljából összevontak több óvodát és iskolát. Az ortodox egyház és a szülőbizottság tiltakozása ellenére ezt történt a görögkeleti felekezeti tanintézettel is, amit elköltöztettek a Rogériuszról.

Próbavoksolást tart az SZDP

Júniusban, az őszre halasztott helyhatósági választások eredeti időpontjában országos megmérettetést szervez saját önkormányzati és törvényhozási jelöltjei számára a liberálisok, szociáldemokraták és konzervatívok alkotta Szociál-liberális Szövetség . Ezt VICTOR PONTA, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) országos elnöke jelentette be nagyváradi sajtóértekezletén. A szocdem politikus Temesvár és Arad után érkezett a bihari megyeszékhelyre; körútján az SZDP megyei vezetőségeivel egyeztet a választási stratégiáról.

Több volt tavaly a lakástűz

Az elmúlt évben egyharmadával több lakástűzhöz riasztották Biharban a lánglovagokat, mint 2010-ben. A Crişana Katasztrófavédelmi Felügyelőséget vezető Ioan Baş dandártábornok a napokban tett jelentést tavalyi működésükről a kormánybiztos, a megyei tanács elnöke és az alegységek parancsnokai előtt.

Új alpolgármester Nagyváradon

A megyei kórház ideiglenes igazgatójává kinevezett Gheorghe Carp helyére új alpolgármestert választott hétfőn a megyeszékhely tanácsa. A jelen lévő 25 tanácsosból 16-nak a voksával a szintén liberális Florica Cherecheş töltheti be ezentúl ezt a tisztséget.

Hivatalos terményárak 2012-re

A tavalyi utolsó – áramszünetekkel tarkított – ülésén Bihar Megye Tanácsa jóváhagyta a 2011/2012-re érvényes terményárakat, amelyeket a területbérléskor vesznek figyelembe. A költségvetési bizottság az előterjesztett javaslathoz képest több változtatást – minden esetben 5-15 banis emelést – indítványozott, amit a teljes létszámban jelen lévő önkormányzati képviselők jóvá is hagytak.

A börtönben misézett a püspök

Böcskei László nagyváradi római katolikus megyés püspök karácsony másodnapján a megyeszékhely büntetés-végrehajtási intézetében tartott istentiszteletet. Elkísérték őt a Szent László-középiskola diákjai is, akik alkalomhoz illő énekeket adtak elő, amit a fogva tartottak kolindák éneklésével viszonzott. Egyébként a váradi börtönlakók egy része is megtapasztalhatta az ajándékozás örömét: a Filantropica Egyesület és az ortodox püspökség kezdeményezésére a fegyintézet pénzadománnyal járult hozzá a szegény, sokgyermekes családok, betegek, idősek karácsonyi ajándékához.

Hatékonynak bizonyult a szórványprogram

Intézményépítés, szervezetépítés és társadalomszervezés volt az a három fő irány, amely meghatározta az RMDSZ Bihar megyei szervezetének tevékenységét 2011-ben. SZABÓ ÖDÖN megyei ügyvezető elnök, megyei tanácsi frakcióvezető az elmúlt év utolsó napjaiban értékelte ki munkájuk eredményeit.

Oldalak