Érsemjén

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Újabb kúriával gazdagodott Érsemjén

Érsemjén azon települések közzé tartozik, amely nemcsak innen származott hírességekben bővelkedik, de épített öröksége is számottevő. Az utódok, a leszármazottak, a falu mai lakói igyekeznek ezt megőrizni. Balazsi József polgármestersége alatt számtalan múltmentő kezdeményezés vált valóra: szoborparkot létesítettek, múzeumot rendeztek be, színvonalas néptánccsoport alakult. A régi ingatlanok megmentése sorában legutóbb az egykori Szunyogh-Fuchs kúria került közösségi tulajdonba.

Ahonnan elröppent a turulmadár

Talán a természeti adottságok, a nádasok rejtőzködő világa vagy csak egyszerűen a konok élni akarás óvta meg nemzedékeken át az érmelléki magyarságot a kipusztulástól. A szűklátókörűség viszont feltépte a megmaradás biztonságát, amit már nem lehet a „túléljük ezt is” legyintésével megoldani. Az ott élők által telepesekként emlegetett, a mócvidékről érkezett románok a kompakt magyar közösségeket már megbontották, ami a múlt századelőn olcsó munkaerőként őket alkalmazó magyar földesuraknak tudható be. Jobb esetben külön falvakba tömörültek, vagy egyszerűen kisebbségbe szorították az ott élő magyarokat, ami lassan a felmorzsolódásukhoz, eltűnésükhöz vezet. Ilyen határ menti kis falu Érkenéz, ahol románok és cigányok alkotják a lakosság javarészét.

A tizenötödik vértanúra emlékeztek

Érsemjénben vasárnap délután az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tizenötödik vértanújaként számon tartott Kazinczy Lajosra emlékeztek. A nyelvújító Kazinczy Ferenc legkisebb gyermeke 1820-ban született Széphalmon (Magyarország), a szabadságharc honvédezredese volt. A megtorló gépezet az ő esetében is jól működött, 1849. október 13-án golyó általi halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélték, amit október 25-én végre is hajtottak az aradi vársáncban. Sírja mindmáig ismeretlen, a huszonkilenc évet élt hazafit vélhetően kivégzésének helyszínén hantolták el.

Értékteremtő Érsemjéni Napok

Hagyományaink, eleink szokásainak megőrzése, továbbadása megmaradásunk egyik fontos szegmensét jelenti. Érsemjénben jól tudják mindezt, hisz évről évre értéket mutatnak fel mélyen merítve a múltból, jövendőt teremtve általa. Az immár tizenharmadik alkalommal megrendezett idei falunapon sem volt ez másként, ezúttal lakodalmas mulatsággal rukkoltak elő.

Új lelkipásztor Érsemjénben

Az Érsemjénhez tartozó Érselénden kezdte szolgálatát Csáki Márta református lelkipásztor 2003-ban. A teológiai után a nyolcvantagú nyájat 2006-ig „terelgette”, amikor az Érkőrösi és a Pelekeszi egyházközségek mellé a Sződemeteri leányegyház pásztorlását is megkapta. Fülöp János tiszteletes csúfos távozása után a helyi gyülekezet meghívásos alapon Csákit választotta a közelmúltban lelkészévé.

Cserkésztoborzók megyeszerte

A Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szövetség eredményes munkájának köszönhetően egyre több településen érdeklődnek a cserkészet felől. Bár megyénkben működnek cserkészszövetségek, ezek zömében Nagyváradon fejtik ki tevékenységüket. Ezért a cserkész ifjúsági szövetség tagjai, Borsi Imre Loránt elnök és Horváth Béla alelnök, akik az érsemjéni, illetve a szalacsi cserkészcsapat vezetői is, hogy tájékoztató körútra indultak, és azokon a településeken, ahonnan jelzés érkezett, ismertetik a cserkészet mibenlétét, segítenek megalakítani a helyi csapatokat.

Új lelkipásztort keres Érsemjén

Régi vitának a végére került pont Érsemjénben. Köztudott, sőt immár hírhedté vált az ottani református lelkipásztor, Fülöp János személye körül kialakult botránysorozat, amely nemcsak a papi ember és a polgármester közötti viszályban csúcsosodott ki, de a helyi gyülekezet presbitériumát, az egyháztagokat is megosztotta.

Oldalak