Ottomány

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Ottományban mentik a Komáromi-jusst

Megpezsdült a világ az elmúlt héten Ottományban. Érthető is, hiszen úgy néz ki, megtörtént a „feltámadás”, legalább is egy épület életre keltésének lehettünk szemtanúi.

Kastélymentés Ottományban

Ottományba érve a domboldalt birtokló magas fák, a százesztendős kusza növényzet rejtekében mesél a múlt. Regél a Komáromi-kastély a maga érintetlen, de elhanyagolt állapotában is; a faritkaságokkal ékesített dendrológiai park, az alagútrendszerű pince, amit a benne lévő forráskút tesz egyedivé.

Ottomány múlt és jövõ között

Az õszi reggelen már megcsillan a dér a rozsdavörös leveleken, amint az ottományi dombok alatt kígyózó mûúton áthalad az utazó Érmihályfalva irányából. A faluközpontba érve többnyire balra kószál a tekintet, elsõ pillantásra a református templom az elõtte álló turulmadaras emlékmûvel tûnik a legimpozánsabb látnivalónak. Pedig majdnem vele szemközt a domboldalt birtokló magas fák, százesztendõs kusza növényzet rejtekében mesél a múlt.

Oldalak