református lelkész

Nepáltól Nagykágyáig

Nagykágya reformátussága már rég túljutott a hét szűk esztendőn, Bara László egyházépítő papja volt az ottani közösségnek. Néhány hónapja BÁN ALPÁR vette át a gyülekezet szolgálatát, vele beszélgettünk.

Turizmusért is felel a lelkipásztor

A szentimrei dombok magasából majdnem szülővárosáig ellát KUCHARSZKI ZOLTÁN parókus lelkész. Nagyváradon született, tizenöt éve szolgál a közigazgatásilag Szalárd községhez tartozó hegyközi falu református egyházközségében.

Vissza az Istenhez, vissza egymáshoz

SZABÓ ZSOLT lelkészcsalád gyermeke, édesapja Szatmár megyei gyökerű, de Máramarosban nevelkedett, édesanyja Mezőtelegdről származik. Ő az Érmelléket tartja otthonának, református lelkészi pályáját is ott kezdte, három éve pásztorolja a szalacsi gyülekezetet.

Szentjobbon mindig nyitva a templomajtó

István király jobbjának őrző faluja, Szentjobb, az ereklyementő Mercurius apátnak köszönheti nevét, mint ahogyan a szőlő- és bortermelő vidékké emelkedését a korabeli szerzeteseknek, akik megtanították a helybelieket erre a mesterségre.

Összefognak, akár egy nagy család

Érsemjén, Újsemjén, Barantó és Érkenéz lelkipásztori teendőit 2011 óta CSÁKI ANDREA MÁRTA látja el. Szatmári gyökerű, mivel Szatmárnémetiben született, ahonnan egyéves korában költöztek el az Érmellékre, Mihályfalvára.

Bihardiószegen elsődleges a lelki építkezés

Júniustól BARA LÁSZLÓ tiszteletesre testálódott a bihardiószegi reformátusság szolgálata. A lelkipásztor a településen közel negyedszázadot ténykedő Gellért Gyula volt esperestől vette át a közösség pásztorlásának gyönyörűséges terhét.

Csendben meghúzódva Paptamási árnyékában

Nyüvedet hiába keresné az ember az országutak vagy a vasútvonalak mellett, nem találná. A mintegy 210 lakost számláló település néhány kilométerre fekszik a községközpont Paptamásitól, a Pelbárthidára vezető úton lehet megközelíteni.

A közösségépítés a legfőbb feladat

BOTOS JÚLIA (lánykori nevén Kocsis) 2012. szeptember 1-jétől szolgál a vedresábrányi református gyülekezet lelkipásztoraként. A fiatal generációt képviseli, s mindjárt „a mély vízbe” dobták, hiszen belecseppent a felújítási munkálatok közepébe.

A hithintő lelkipásztor hagyatéka Diószegen

Bihardiószeg utcáit járva tárgyakban – emlékhelyekben, szobrokban, emléktáblák tucatjában – visszaköszön GELLÉRT GYULA református lelkipásztor munkája, aki szinte negyedszázadig állt az ottani közösség szolgálatában. A kézzelfogható dolgok mellett sokkal jelentősebb az a „rejtett” munka, amit a lelkekben végzett.

Oldalak