Szalacs

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Aszfaltsiratók öröme

Már lecsengőben van a több Bihar megyei önkormányzat által sikerként elkönyvelt 322-es pályázati kiírás. Az egységesen 2,5 millió eurós beruházás nagy segítséget jelentett a települések arculatváltásában. Szalacson körülményesen alakult a megnyert pályázat sorsa.

Templombúcsú Szalacson

Évente néhányszor kicsinek bizonyul az istenháza Szalacs hithű katolikus közösségének. Egyik ilyen alkalom Havas Boldogasszony napja, a templom búcsúünnepe augusztus elején.

Szalacsi falunap a lármafa üzenetével

A 19. Szalacsi Napok ünnepélyes megnyitója előtti napon, pénteken már jót szórakozhattak a helybéliek. Népviseletbe öltözött fiatalok szekereken körbejárták a falut, hívogattak. Az ezer pince falujaként ismert település pincesorain késő estig zajlott a dínomdánom, sorra nyíltak a nedűrejtők ajtai a vendégek előtt. Fiatalok ropták a néptáncot a hangulatemelő fáklyákkal megvilágított téren.

Negyvennégyen bérmálkoztak Szalacson

Június 14-én ünneplőbe öltözött emberek sokasága lepte el Szalacs utcáit. Valamennyien egy irányba mentek, a római katolikus templom felé. Olyan sokan voltak, hogy nem fértek be az istenházába, ezért a templomkertben is elhelyeztek lócákat, és gondoskodtak a szentmise kihangosításáról.

Vissza az Istenhez, vissza egymáshoz

SZABÓ ZSOLT lelkészcsalád gyermeke, édesapja Szatmár megyei gyökerű, de Máramarosban nevelkedett, édesanyja Mezőtelegdről származik. Ő az Érmelléket tartja otthonának, református lelkészi pályáját is ott kezdte, három éve pásztorolja a szalacsi gyülekezetet.

Hitoktatás mellé foci és asztalitenisz

PITÓ LAJOS Székelyudvarhelyen született 1972-ben, de csíkszeredai gyökerű, mivel kétéves korában oda költözött a család. Ott végezte el iskoláit, majd gyulafehérvári, szegedi és győri teológiai tanulmányok után 1998-ban szentelték pappá. Első állomáshelye Monospetri volt, majd püspöki áthelyezéssel Micske és Királydaróc után 2012 szeptemberében került jelenlegi szolgálati helyére, Szalacsra.

Új ruhába öltözött a szalacsi katolikus templom

Kevesebb mint egy hét leforgása alatt kétszer is ünnepelt a szalacsi római katolikus közösség. Augusztus 3-án ülték meg templomuk búcsúünnepét, 9-én pedig a kívülről felújított épületet áldotta meg Böcskei László megyés püspök, és szentmisét is celebrált.

Több a pince, mint a ház

Szalacs az Érmellék egyik nagy múltú, meghatározó települése. Első írásos említése 1067-re tehető, a Szabolcs vármegyei Vécse határjárásában említik a szalacsi nagy utat. Különféle elnevezései maradtak fenn az iratokban, oklevelekben: 1163–1173-ból Zolochy; 1570-ből Szalaczy; 1692-ből Szalácz, Szalacz, Szaláz; 1772-ből Szalacs, Szaláts; 1813-ból Ér Szalacs; 1828-ból Szaláts; 1851-ből Szalacs.

Tanácskoztak a BICSISZ vezetői

Az elmúlt hétvégén Szalacson egyeztettek a Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szövetség (BICSISZ) parancsnokai. A BICSISZ tizennégy csapatának vezetői vettek részt a találkozón a Zöld ház környezetvédelmi központban.

Oldalak