Ottomány

A táblaállító ember

SZABÓ ISTVÁN hetvenkilencedik életévét meghazudtoló mozgékonysággal tessékel befelé ottományi otthonába. Bár, mint mondja, az elmúlt nyáron sokat betegeskedett, lefogyott vagy tíz kilót. Hamar kiderül, nemcsak fizikai állapota, de szellemi frissessége is irigylésre méltó.

Ottomány múlt és jövõ között

Az õszi reggelen már megcsillan a dér a rozsdavörös leveleken, amint az ottományi dombok alatt kígyózó mûúton áthalad az utazó Érmihályfalva irányából. A faluközpontba érve többnyire balra kószál a tekintet, elsõ pillantásra a református templom az elõtte álló turulmadaras emlékmûvel tûnik a legimpozánsabb látnivalónak. Pedig majdnem vele szemközt a domboldalt birtokló magas fák, százesztendõs kusza növényzet rejtekében mesél a múlt.