Hitélet

Paradicsomos hal vegetás vajas kenyérrel

Dr. DÉNES ZOLTÁN kanonok, egyetemi tanár 1957-ben született Szegeden. 2014. augusztus 1-jétől Berettyóújfalu plébánosa, s decemberben már új orgonát szenteltek a templomban. A hozzá tartozó filiák: Biharkeresztes, Furta, Komádi, Mezőpeterd, Újiráz; a misézőhelyek: Berettyószentmárton, Biharnagybajom, Csökmő-Kóróssziget, Nagyrábé. Szerteágazó tevékenységéről, a gyökereiről a berettyóújfalui plébánián beszélgettünk.

Plébános és hitoktató

SZABÓ ERVIN tisztelendő 2009 óta szolgálja plébánosként Bihar község római katolikus közösségét, és emellett a nagyváradi Szent László Gimnázium egyik hitoktató tanára. Emberpróbáló feladat maradéktalanul ellátni a plébániai teendőket és rendszeresen ingázni Nagyváradra, hogy alakítsa, erősítse a diákok hitét, teológiai tudását, de ő megbirkózik ezzel.

Száznegyven éve épült az utolsó kanonoki ház

1875-ben építették a Kanonok soron – a 19. szám alatt – az utolsó kanonoki házat. Az első körülbelül 255 éve, Alapy János kanonok (1753–1778) idejében épült Forgách Pál püspök rendeletére. Ez a ház a sorban is az első helyet foglalja el, ma a 7. számot viseli.

Összefogás a parókiáért

Református és más felekezetű gyülekezetek, az önkormányzat, magánszemélyek és a kivitelezők példás áldozatvállalása révén alig egy hónap alatt sikerült helyreállítani a magyarkéci parókia leégett tetejét.

Zúg március – Közös ünnep a Fekete-Körös völgyében

Immár hagyomány, hogy egy vagy több Fekete-Körös völgyi faluban kis-magyarországiak és helybeliek együtt ünnepelik március 15-ét, s mindig az előrenézés akaratával. Most is így lesz ez Tenkén, Belényesújlakon, Belényessonkolyoson és Körösjánosfalván.

Kétfelé ünnepelnek Nagyváradon

Politikai szimpátiától függően ezúttal is kétféle ünnepi rendezvény között választhatnak a nagyváradi magyarok március 15-én. Kevés viszont az átfedés, így aki akar, a délelőtti és a délutáni megemlékezésen is ott lehet. Szacsvay Imre szobrát mind a néppártiak, mind a történelmi egyházak és az RMDSZ közös rendezvényén megkoszorúzzák.

Belényesújlakon fogy a magyarság

Hiába ígérik már jó pár éve a Nagyvárad és Déva közötti országút felújítását, a Bihar megyéhez tartozó, a megyeszékhelyet a Fekete-Körös menti településekkel összekötő szakasz még sehol sincs befejezve. Belényesújlakra eljutni sem leányálom.

Újváros két tornya

Száznyolcvan éve lesz nemsokára annak, hogy 1835. április 13-án letették az alapkövét a Teleki utcán a nagyvárad-újvárosi kéttornyú református templomnak. Ebből az alkalomból felelevenítjük az istenházához kapcsolódó jelentősebb eseményeket.

Turizmusért is felel a lelkipásztor

A szentimrei dombok magasából majdnem szülővárosáig ellát KUCHARSZKI ZOLTÁN parókus lelkész. Nagyváradon született, tizenöt éve szolgál a közigazgatásilag Szalárd községhez tartozó hegyközi falu református egyházközségében.

Hallatja a hangját az építkező gyülekezet

Érkeserű magyar közösségének döntő többsége (80 százaléka) a református hitet vallja. Lélekszámuk 577 fő, közülük 377-en egyházfenntartók, 120 a gyermek, 80 személy pedig vallja a hitet, de nem támogatja az egyházat. A presbitérium 15 tagú, templomuk 300 férőhelyes. Jelenlegi lelkipásztoruk, OROSZINÉ ZIH MAGDA 2003 szeptemberétől áll a református közösség élén.

Oldalak