Hitélet

Bölcsőde után öregotthon

Immár több mint egy éve öregotthon működik a nagyváradi Agnulli Dei Szociális Központban. Családias környezetben jelenleg 14 idős embernek adnak otthont. Közülük legtöbben állandó ellátásra szorulnak.

Imahét a várasfenesi gyülekezetben

Február 1. és 8. között tartják Várasfenesen az ökumenikus imahetet a Krisztus-hívők egységéért. Ez a hét az élő víz forrásához vezeti mindazokat, akik az imahét nyolc napján templomainkban ezen alkalmakon hallgatják vagy hirdetik Isten igéjét.

Imádsággal és énekkel dicséri Istent

MIHÁLY BALÁZS plébános három érmelléki település – Érkeserű, Értarcsa és Éradony – római katolikus közösségének lelki gondozását végzi. A plébániai hivatal Keserűben van, bár a legtöbb katolikust Adonyban tartják számon. Ettől azonban egyik településen sem kerülnek hátrányba a hívek.

Hársfák falva a város vonzásában

Hegyközszáldobágy, ez a hegyközi falu jut először a nagyváradiak eszébe olyan településként, ahol érdemes hétvégi házat vásárolni vagy építeni, hiszen nincs messze, és csodálatos a környezet. A megyeszékhely közelsége meghatározza a közel nyolcszáz éves falu mindennapjait.

Megújult a váradlesi reformátusok temploma

A Nagyváradtól délre fekvő Váradlesen alig éri el a százat a magyarok száma, reformátusok pedig mindössze harmincan vannak. Az egyházközségnek állandó lelkésze sincs, ez a kicsiny közösség mégis nekifogott, hogy felújítsa a főút mellett álló templomot. Nem kis erőfeszítésbe tellett, de az isteni gondviseléssel végül sikerült megóvni, megerősíteni és megújítani a hajlékot.

Zengett az ének a váradi bazilikában

Kórusok egyházi éneke töltötte be a székesegyház terét november 22-én. Ekkor rendezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye a harmadik kórustalálkozóját.

A falu karácsonya Hegyközcsatárban

Együtt ünnepelte Hegyközcsatár lakossága 2014 karácsonyát a helyi művelődési házban felekezeti és politikai hovatartozás nélkül. A rendező és szervező a polgármesteri hivatal volt együtt a református és a római katolikus egyházközséggel.

Vissza az Istenhez, vissza egymáshoz

SZABÓ ZSOLT lelkészcsalád gyermeke, édesapja Szatmár megyei gyökerű, de Máramarosban nevelkedett, édesanyja Mezőtelegdről származik. Ő az Érmelléket tartja otthonának, református lelkészi pályáját is ott kezdte, három éve pásztorolja a szalacsi gyülekezetet.

Oldalak