Hitélet

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Szentjobbon mindig nyitva a templomajtó

István király jobbjának őrző faluja, Szentjobb, az ereklyementő Mercurius apátnak köszönheti nevét, mint ahogyan a szőlő- és bortermelő vidékké emelkedését a korabeli szerzeteseknek, akik megtanították a helybelieket erre a mesterségre.

Váradi Péter kalocsai érsek, humanista (1.)

„Kérem uraságtokat, hogy kegyeskedjék engem a kiváló és főtisztelendő kalocsai érseknek ajánlani, akinek híre páratlan műveltsége, stílusának és ékesszólásának mindenható ereje miatt nemcsak egész Itáliát hódította meg, hanem a világ minden olyan részébe is eljutott, ahol csak ismerik a latin nyelvet.” Ezt kérte 1501. április 10-én kelt levelében édesatyjától, Várdai Miklóstól a Padovában tanuló Várdai Ferenc. A levélben szereplő kalocsai érsek Váradi Péter.

Református püspökség épül

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) a trianoni országcsonkolás után alakult meg Sulyok István akkori bihari esperes hathatós közreműködésével. Október 24-én tették le a Csűry István püspök által irányított egyházi közigazgatási egység székházának alapkövét a nagyváradi Sulyok István utcában.

Karácsonyi koncert a székesegyházban

Advent 3. vasárnapján, december 14-én 19 órakor kezdődik a már hagyományossá vált, a keresztény felekezetek közreműködésével megrendezendő karácsonyi hangverseny a nagyváradi római katolikus székesegyházban.

Sokakat vonzott az első adventi vásár

A második szabadtéri adventi gyertyagyújtással zárult az első adventi vásár a nagyváradi római katolikus székesegyház előtti téren december 6-án, szombaton. A 15 órakor kezdődött rendezvényen részt vevő családok, gyermekek, szülők, nagyszülők, fiatalok és idősek széles vásári kínálatból válogathattak.

Hitében erős közösség

November 15. újabb nagy lépés Dólya életében. Ekkor adták át ugyanis ünnepi körülmények között a falu ravatalozó kápolnáját. Az ugyancsak Berettyószéplak községhez tartozó Fogláson új római katolikus templomot szenteltek fel.

Pár lépésre a határtól – Érselénd

Érselénd egyike azoknak a helységeknek, melyek csak néhány száz méterre fekszenek a román–magyar országhatártól. A település a Nagyvárad–Szatmárnémeti vasútvonal mentén található, de az idén elkészült Érsemjén–Érkenéz–Érselénd közötti aszfaltos úton is könnyen eljuthatunk oda. Székelyhíd felől a kátyús, gödrös országúton nehéz a közlekedés.

Hitoktatás mellé foci és asztalitenisz

PITÓ LAJOS Székelyudvarhelyen született 1972-ben, de csíkszeredai gyökerű, mivel kétéves korában oda költözött a család. Ott végezte el iskoláit, majd gyulafehérvári, szegedi és győri teológiai tanulmányok után 1998-ban szentelték pappá. Első állomáshelye Monospetri volt, majd püspöki áthelyezéssel Micske és Királydaróc után 2012 szeptemberében került jelenlegi szolgálati helyére, Szalacsra.

Élesdi találkozások

Az elszármazottak, az egykor konfirmáltak, akik most is ott élnek, mind összegyűltek egy hétvégére Élesden. Magyarok, akik szórványban is őrzik, védik, ápolják identitásukat.

Oldalak