Hitélet

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Erős alapra, a fiatalokra építenek

A székelyhídi református egyházközségben idén nyáron is vakációs bibliahétre hívták a fiatalokat. A megszólítás nem maradt visszhang nélkül, mintegy százhúszan vettek részt a foglalkozásokon. Külön kiemelendő, hogy más felekezethez tartozók is jelentkeztek a táborba.

Az étel nem, de a hit összeköt

A kiskereki református egyházközségben három évvel ezelőtt lelkipásztorváltásra került sor. A lelakott parókia helyett újat épít a gyülekezet, alapját idén le akarják rakni, és holland segítséggel már dolgoznak a gyülekezeti ház renoválásán.

In memoriam Rácz Károly László (1948–2014)

A nagyváradi Posticum kulturális és ifjúsági központ lelkésze, Rácz László szeptember 26-án lelkét visszaadta Teremtőjének. Október 9-én, csütörtökön 18 órakor lesz a ravatalozás a Posticum kápolnájában, utána német, illetve latin nyelvű szentmise, melyet Amédée Graab nyug. churi (Svájc) püspök celebrál. Október 10-én, pénteken 12 órakor lesz a temetési szertartatás és gyászmise a Szent László-templomban, amelyet Böcskei László nagyváradi megyés püspök mutat be.

Megújult az árpádi templom

A dél-bihari Árpád falu református hívei szeptember 21-én, vasárnap hálaadó istentisztelettel ünnepelték meg a gyülekezet templomának teljes külső és belső felújítását.

Összefognak, akár egy nagy család

Érsemjén, Újsemjén, Barantó és Érkenéz lelkipásztori teendőit 2011 óta CSÁKI ANDREA MÁRTA látja el. Szatmári gyökerű, mivel Szatmárnémetiben született, ahonnan egyéves korában költöztek el az Érmellékre, Mihályfalvára.

Érsemjén római katolikus közössége

NAGY JÁNOS CSABA 2012 óta Érsemjén plébánosa, azelőtt majdnem egy évtizedig a monospetri katolikus közösséget szolgálta. A tisztelendő életpályáját, monospetri működését, lapunkban már bemutattam, ezért most az érsemjéni katolikus közösséget és a plébános jelenlegi tevékenységét tárom az olvasók elé.

Táboroztatás szeretetből

Ahol már kifullad a macskaköves kaptató, a Felsőváros nyitányaként magasodik a város fölé a székelyhídi római katolikus templom, a Stubenbergek hajdani kastélyának szomszédságában. Az utca túloldalán, jó száz méterrel odább a katolikus ifjúság rezidenciája; az évtizedekig iskolaként funkcionáló ingatlan a visszaszolgáltatás után sem nélkülözi a gyerekzsivajt.

Istendicsőítésben összekovácsolódtak

A margittai református egyházközségben a karéneklésnek az utóbbi évekig nem volt hagyománya. Ezen változtatott a kántor segítségével az új lelkipásztor.

Bihardiószegen elsődleges a lelki építkezés

Júniustól BARA LÁSZLÓ tiszteletesre testálódott a bihardiószegi reformátusság szolgálata. A lelkipásztor a településen közel negyedszázadot ténykedő Gellért Gyula volt esperestől vette át a közösség pásztorlásának gyönyörűséges terhét.

Oldalak