Hitélet

Az orsolyiták Fő utcai temploma 240 éves

Kassáról érkeztek az első Orsolya-rendi apácák Nagyváradra 1771-ben, hogy leánynevelő intézetet vezessenek itt. A zárda mellett a Fő utcára felépített templomukat Szent Anna tiszteletére szentelték fel 1774. október 29-én.

Konferencia a hitről a Püspöki Palotában

Az elmúlt év októberében megnyitott Hit Éve ösztönzésére a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség előadássorozatot indított HIT-konferencia címmel papok és világiak számára, melynek második előadása 2013. március 6-án, szerdán 17.00 órakor kezdődik a Püspöki Palota Dísztermében.

Kettős ünnepség Monospetriben

A monospetri római katolikus templomot Krisztus király ünnepére szentelték fel, de búcsúünnepét október utolsó vasárnapján tartják, mivel 85 évvel ezelőtt ezen a napon vehette birtokba a falu katolikus közössége. Az idei kettős ünnepre teljesen megtelt az istenháza, mivel a helybeli híveken kívül más felekezetek tagjai és más településekről érkezők is megjelentek.

Új református lelkipásztor Kiskerekiben

Közel három és fél évtizedes szolgálat után vonult nyugdíjba Kiskereki református lelkipásztora, Bozsoky Sándor. Szeptember elsejétől pályázati úton PETRUCZ JÁNOSRA testálódott az ottani lelkek ápolása. A 37 esztendős lelkipásztort a vasárnap délelőtti istentisztelet előtt kerestük meg a parókián.

Bihardiószegi megemlékezés

Nincs nemzetünknek olyan jelentős történelmi eseménye, amelyről megfeledkeznének Bihardiószegen. A győzedelmes idők, akárcsak a vészkorszakok okulásul szolgálnak a mának, az örömből éppúgy, mint a gyászból lehet és kell erőt meríteni a jövőteremtéshez – vallja Gellért Gyula ottani lelkipásztor, aki fáradhatatlanul ügyködik Isten és a nép szolgálatában, a tiszta hitből fakadó nemzeti felemelkedés szószólójaként.

Kórházmisszió, embert próbáló feladat

A margittai Dr. Pop Mircea Városi kórház és maga a város igencsak szerencsés abban atekintetben, hogy van kórházmissziósa, Szűcs Zoltán tiszteletes személyében. Akik azt kérdezik, mi ebben a szerencse, még nem estek át igazán súlyos betegségen, nem élték át a halálfélelmet, vagy a gyógyíthatatlan beteg gyötrelmes mindennapjait.

Álom szülte gondoskodás

Néhány napja, amikor bekopogtunk a tenkei református parókia ajtaján, Berke Sándor tiszteletes épp egy aznapi rendezvény előkészületeivel foglalkozott, Teleki Pál személyét, illetve a keresztyén politizálás témakörét járták körbe Magyarországról érkezett előadók.

Új lelkipásztort keres Érsemjén

Régi vitának a végére került pont Érsemjénben. Köztudott, sőt immár hírhedté vált az ottani református lelkipásztor, Fülöp János személye körül kialakult botránysorozat, amely nemcsak a papi ember és a polgármester közötti viszályban csúcsosodott ki, de a helyi gyülekezet presbitériumát, az egyháztagokat is megosztotta.

Aki lehozta a Hargitát az Érmellékre

Amint Érkeserű felé robog velünk az autó, csodavilág képe tárul elénk: dércsipkézetű fűzek hajfonatait mossa a látóhatár széléig terjedő sík víz. Az embernek csónakba szállni volna kedve, ősök csapásait keresve fogni a csíkot, a táj jellegzetes halfaját, figyelni a felröppenő vadkacsákat.

Oldalak