Hitélet

Hatszáz éves a templom Szalárdon

Ünnepre hívták a harangok szeptember végén a szalárdi reformátusokat, akik templomuk 600 éves fennállását ünnepelték. A bensőséges hangulatú istentiszteleten vette fel a helyi nőszövetség Igaz Mária nevét. A templom történetéről BORZÁSI GYULA parókus lelkész beszélt lapunknak.

Nagyváradról indult, és hamarosan hazatér

BARTA SZABOLCS CM a Misszióstársaság (Lazaristák) szerzetesrend tagja, és jelenleg Budapesten teljesít missziós szolgálatot. Monospetriben találkoztam vele, a helyi plébános kérte fel a háromnapos lelkigyakorlat (triduum) szónokának.

A puritanizmus bajnoka, Tolnai Dali János (1.) – (Nagyvárad, 1606 – Tarcal, 1660)

A konzervatívvá kövesedett, feudális jelleget magára öltő református egyház hitelvi megújítását, intézményi és szertartásokbeli reformját szorgalmazó férfiú I. Rákóczi György uralkodása alatt a sárospataki iskola rektora, a felnőttoktatás úttörője volt. Merész elvei miatt egyháza részéről sok üldöztetésben volt része.

Papfalván a református egyház a magyarság vára

Az 1800-as évek első felében a Baranyi, majd a Csáky, a Fráter és a Péchy családnak voltak Papfalván birtokai. Az 1900-as évek elején a mölki apátsági uradalomhoz tartozott. A XX. század elején lakosainak túlnyomó többsége már román ajkú volt. A mára maradt, kétszáznál is kevesebb magyart a református egyházközség fogja össze.

Tárkányban áhítattal kezdik a napot

Ez év nyarától új lelkipásztora van a Köröstárkányi Református Egyházközségnek. Az addigi lelkészt, Szakács Zoltánt SEBESTYÉN LÁSZLÓ EDE váltotta a szószéken.

Katolikus énekkarok Székelyhídon

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Kórustalálkozója váltott helyszíneken zajlik. Az idei a negyedik volt, és a székelyhídi Szeplőtelen Fogantatás Plébániatemploma adott otthont neki november 21-én.

Az igehirdetés extrém formája

A véletlen úgy hozta, hogy LENDVAI ZOLTÁN JÁNOS plébánossal, a világhírnek örvendő gördeszkás pappal az Érmelléken találkoztam. Érkeserű plébánosa, Mihály Balázs hívta meg a falu római katolikus templomának búcsúünnepére.

Értarcsa papja holland földön tanult

Egyéves mesterképzés elvégzése után, nemrég tért haza a hollandiai Kampen városából KULCSÁR ÁRPÁD, Értarcsa református lelkipásztora. Ottani ténykedésének körülményeiről, az általa pásztorolt gyülekezet múltjáról, jelenéről beszélgettünk.

Kolostor a bércek közt

Nemrég egy zömében székelyhídi turistacsoporttal alkalmunk volt felkeresni Spanyolországban a katalóniai Montserrat-hegyen található bencés kolostort. Az ember életében ritkán adatik meg, hogy ilyen csodálatos helyre eljusson, s ott az alkotó erő és a kétkezi munka ennyire lenyűgöző eredményét lássa.

Oldalak