Hitélet

Szentháromság templombúcsú Éradonyban

Pünkösd utáni első vasárnapon tartották meg az éradonyi római katolikus templom búcsúünnepségét. A jeles eseményen teltház volt, mivel a helyi katolikusokon kívül igen sok zarándok érkezett más településekről, és szép számban képviseltették magukat más felekezetek hívei is.

Hegyközi találkozások pünkösd vasárnapján

Hálaadó istentiszteleten együtt ünnepelték a pünkösdöt a frissen konfirmáltakkal a 25, 50, 60 és 70 éve Hegyközcsatárban, illetve a 10, 20, 30, 40, 50, 60, és 70 éve Siterben tettek vallást a gyülekezet előtt református hitükről.

Ebben az évben jubilál a Barátok temploma

Barátok temploma – így él a váradi köztudatban ma is az olaszi plébániatemplom. A török fennhatóság elmúltával a ferences barátok építettek először itt templomot és mellette rendházat a XVIII. század első felében. A rendház ma a katonakórház része.

Csak teszi a dolgát

Mezőbikács plébánosa, DR. FÜGEDY ANTAL LEVENTE margittai, vallását hűen gyakorló római katolikus családba született 1967-ben a katolikus negyednek számító Vasút utcában. Vallásos nevelést kapott, náluk a hit és annak gyakorlása magától értődő volt, és mind a mai napig az.

Magyar–holland tulipános kaláka

A Biharszentjánosi Református Egyházközség már egy ideje testvér-gyülekezeti kapcsolatot ápol a hollandiai Yzendoorn település gyülekezetével. Nemrég vendégül is látták egy csoportjukat, és a kalákába is bevonták őket.

Tempfli József jubileumára

A nagyváradi magyarság számára huszonöt esztendeje teljesedett ki a rendszerváltás, 1990. április 26-án, amikor a nagyváradi székesegyházban püspökké szentelték TEMPFLI JÓZSEFET aki nemrég töltötte be 84. életévét.

Emléktáblát kapott az orvos-presbiter

Dr. Sándorffi József egykori Bihar vármegyei orvos, művelődésszervező, református presbiter születésének 250. évfordulóján, múlt vasárnap emléktáblát avattak tiszteletére Nagyvárad-Olasziban és szülőfalujában, Hegyközújlakon

Biztos sziget a parókia

Negyedszázada a Bihari Református Egyházközség lelkipásztora CSERNÁK BÉLA. Nagyváradon született 1951. január 22-én, s e nap 1989 óta duplán jeles számára, mivel a magyar kultúra napját is ekkor ünnepeljük.

Nepáltól Nagykágyáig

Nagykágya reformátussága már rég túljutott a hét szűk esztendőn, Bara László egyházépítő papja volt az ottani közösségnek. Néhány hónapja BÁN ALPÁR vette át a gyülekezet szolgálatát, vele beszélgettünk.

Otthon a szépkorúaknak

Tavaly Szent Antal napján adták át Margittán a Szent Antal Idősek Központját. Azóta az épület élettel telt meg, teszi a dolgát, szolgálja a szépkorú embereket.

Oldalak