költő

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Arany Jánosra emlékezve

Világra jöttének kétszázadik évfordulójára készülve, szűkebb hazájában, szép Biharországban, e rovatban is feltétlenül meg kell emlékeznünk Arany Jánosról. Erre kötelez rangja, epikusi kiválósága s ama vitathatatlan tény, hogy ő nem csupán az egyik legnagyobb művésze nyelvünknek, hanem a legtökéletesebb ismerője is.

Margittán nem feledik a híres szülötteket

Sok olyan személyiség született Margittán, aki a város hírnevét öregbítette kiemelkedő munkásságával, az irodalom, a művészet vagy a tudományok terén. A jelenben élők pedig gondoskodnak arról, hogy nevük ne menjen feledésbe.

Egyik énje állatorvos, a másik költő

DR. OLÁH JÓZSEF neve ismerősen hangzik Margittán és környékén, de a megyében, sőt a Partiumban is. Egyik énjében a lelkiismeretes, megbízható, munkáját csendben, pontosan végző, szűkszavú állatorvost ismerhette meg környezete, a másikban pedig a költőt, aki érzéseit és véleményét a környezetében történtekről modern versekben, felesleges szavak nélkül, lényegre törően és nagyon kifejezően közli.

Kortárs költővel találkoztak a diákok

A Mihai Eminescu Főgimnázium olvasókörének tagjai a Gheroghe Şincai Megyei Könyvtár konferenciatermében PATAKI ISTVÁN kortárs költővel ismerkedhettek meg a Festum Varadinum keretében megszervezett író-olvasó találkozón.

Nadányi, a bihari trubadúr

Születése 120. évfordulóján emlékeztek október 9-én Berettyóújfaluban, a Bihari Múzeumban NADÁNYI ZOLTÁN költőre, aki egykor élt Nagyváradon és Berettyóújfaluban, ahol ma művelődési központ viseli a nevét.

Dél-Bihar eltévelyedett fia (1.) Erdélyi József költő

A két világháború között kibontakozó népi mozgalom úttörőjének pályája sok szempontból párhuzamos földije és nemzedéktársa, Sinka István futásával. Sinka nagyszalontai zsellércsaládban látta meg a napvilágot 1897-ben, Erdélyi egy évvel korábban, a szomszédos Feketebátorhoz tartozó Újbátorpusztán, előbbinek az édesanyja, utóbbinak az édesapja volt román származású: Ardelean János és az árpádi Szabó Erzsi harmadik gyermekeke volt. Az új népi költészet művelőiként a sorsuk számos ponton – jobboldali tévelygésükben is – találkozott.

Nagyszalonta legmostohább sorsú fia (1.) Sinka István költõ, író

Nomen est omen – a név végzet, a név intő jel. Erdélyben, ahonnan apai ágon származott, a nagyon szegényeket, a betegeskedőket illették a „sinka” jelzővel. Sinka Istvánnál mélyebbről, nagyobb szegénységből, nyomorból, kiszolgáltatottságból, szenvedésből nemigen jött költő a magyar irodalomba, de talán még a világirodalomba sem.