közbirtokosság

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Új vezetősége van a hegyközszentmiklósi közbirtokosságnak

Már beszámoltunk a hegyközszentmiklósi közbirtokosság körüli áldatlan állapotokról. A februári sikertelen menesztési kísérlet után a június eleji közgyűlésen váltották le az eddigi elnököt és titkárt, s ötfős vezetőséget választottak.

Hegyköszentmiklóson közbosszankodást jelent a közbirtokosság

Faluhelyen télvíz idején szinte megáll az élet. Az emberek a legszükségesebb házimunkák elvégzése után többnyire behúzódnak a házba erőt gyűjteni a látástól vakulásig munkához. Az elégedetlenség, a vélt vagy valós jogtalanság miatti sérelem azonban ilyenkor sem csitul. Ennek voltunk tanúi a februári hegyközszentmiklósi közbirtokossági taggyűlésen.

Kié a föld, kié lesz a titulus?

Felröppent a hír, miszerint a csokalyi illetőségű székelyhídi alpolgármester, Csuka József traktoraival felszántotta szülőfalujában a közbirtokossági legelő egy tetemes részét. A helyzet tisztázására Csuka pénteken falugyűlést hívott össze.