irodalmár

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Antal Sándor, az első Holnap antológia szerkesztője

Legnagyobb irodalomtörténeti jelentőségű tette minden kétséget kizáróan a holnaposok első versgyűjteményének összeállítása volt, A Holnap Társaság létrejöttében is fontos szerepet vállalt. Újságíróként, irodalmárként és képzőművészként is megérdemli, hogy a nevét ne borítsa a feledés homálya.

Visky András a Törzsasztal vendége

Visky András író, költő, drámaíró, dramaturg lesz a Várad folyóirat Törzsasztal-sorozatának újabb vendége. A szerzőt Kőrössi P. József faggatja szeptember 28-án, pénteken 18 órától az Ady Endre Líceum könyvtárában.

Nagyszalonta legsikeresebb tollú szülötte (2.)

Zilahy Lajos író, költő, publicista nem a nagy társadalmi összefüggések és nem a mélyenszántó lélekelemzések írója, de a társadalmi és a lélektani részletek igen jó megfigyelője. Módszerében mesterien vegyíti a romantikát, a realizmust, az impresszionizmust, olykor a mértéktartó naturalizmust is. Leírásai, alakjai igen szemléletesek, cselekménymozgatása lebilincselő.

A magyar szó tudós mestere (2.) Horváth János irodalomtörténész

Pályája első felében Horváth rendkívül tevékeny volt. 1922-től Thienemann Tivadarral a Minerva című szellemtörténeti irányultságú lapot, 1923-tól 1926-ig Tormay Cécile irodalmi és tudományos folyóirata, a Napkelet kritikai rovatát szerkesztette. 1923 és 1948 között az egyetem nyilvános rendes tanáraként irodalomtörténetet oktatott.

A magyar szó tudós mestere (1.) - Horváth János irodalomtörténész

1878. június 24.-én született Margittán református értelmiségi családban. Elemi iskolába otthon, reáliskolába Debrecenben és Körmöcbányán járt. Felsőfokú tanulmányait a budapesti egyetemen végezte 1897 és 1901 között. Harmadéves korától az Eötvös József Collegium tagja, 1901–1902 folyamán a párizsi École Normale Supérieure hallgatója volt.

Oldalak