épített örökség

Egy váradi építész születési évfordulója

Március 30-án 140 éve lesz annak, hogy megszületett Nagyváradon VÁGÓ LÁSZLÓ építész, a magyarországi szecessziós építészet kiemelkedő alakja, aki öccsével, Vágó Józseffel közösen számos jelentős épületet tervezett szülővárosában és az országban is.

Száznegyven éve épült az utolsó kanonoki ház

1875-ben építették a Kanonok soron – a 19. szám alatt – az utolsó kanonoki házat. Az első körülbelül 255 éve, Alapy János kanonok (1753–1778) idejében épült Forgách Pál püspök rendeletére. Ez a ház a sorban is az első helyet foglalja el, ma a 7. számot viseli.

Átépítik Várad főterét

A nagyváradi önkormányzat bő négy esztendeje döntötte el, hogy átalakíttatja a Szent László (ma Unirii) teret, gyökeresen megváltoztatva annak jól ismert képét. Kiválasztották a kivitelezőt, s hétfőn hozzáláttak a munkához.

Százhúsz éves a Kereskedelmi Csarnok

A Nagyvásár tér (ma December 1. park) 10. szám alatti Kereskedelmi Csarnok, az idősebb Rimanóczy Kálmán épített örökségének újabb impozáns épülete ebben az évben lett 120 éves.

Az Apolló palota centenáriuma

Száz éve, 1914 nyarára készült el a Fő utcai impozáns Apolló palota ifj. Rimanóczy Kálmán terve nyomán. Ez volt a fiatalon elhunyt tehetséges építész utolsó alkotása.

Vakolatdíszek eltűnőben

A Belényes környéki falvakban érdekes díszítő elemeket találtunk a régi házak homlokzatán. Mára már két kezünkön meg tudjuk számlálni a még megmaradt díszeket, mert felújításkor, ablakcserekor leverik a régi vakolatot, eltüntetik az egyedi díszítőelemeket. Ezért gondoltuk, hogy a még létezőket számba vesszük és bemutatjuk olvasóinknak.

Míves, díszes csűrkapuk

Dr. Kós Károly néprajzkutató az 1970-es években bejárta a Belényesi-medence magyar falvait, és nagyon szép, szakszerű leírást adott a köröstárkányi szárazkapuk bádogozott díszeiről (Dr. Kós Károly: Tájak, falvak, hagyományok, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1976). A csűrkapuk bemutatásával és díszeik leírásával foglalkozunk, ezt eddig még nem dolgozták fel.

Építészetünk fáradhatatlan kutatója

Ha valaha felállítanák Nagyvárad legjelesebb szülötteinek panteonját, a nyilas terror áldozataként tragikusan fiatalon elhunyt, képzőművésznek indult, művészettörténészként szellemi életünk kiválóságai közé emelkedett BIRÓ JÓZSEF megérdemelné, hogy alakját az emlékhely élvonalában örökítsék meg.

Korszerű kórház épült 110 éve

A modern városalakító munkát, amelyet id. Rimanóczy Kálmán kezdett el, fia, ifj. Rimanóczy Kálmán folytatta. Tanulmányainak, külföldi tapasztalatainak és műszaki zsenialitásának egész kincsestárát alkalmazta, hogy Nagyvárad valóban szép, nagy, a vidéki települések sorában élenjáró város legyen.

Kastélymentés Ottományban

Ottományba érve a domboldalt birtokló magas fák, a százesztendős kusza növényzet rejtekében mesél a múlt. Regél a Komáromi-kastély a maga érintetlen, de elhanyagolt állapotában is; a faritkaságokkal ékesített dendrológiai park, az alagútrendszerű pince, amit a benne lévő forráskút tesz egyedivé.

Oldalak