História

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Egy falusi iskola múltjából…

„Mindenek felett az Istennek félelmét igyekezzék a tanító bécsepegtetni a tanítványai szívébe, annakutána pedig a feljebbvalók iránt való tiszteletre, engedelmességre, a jó erkölcsre, munkásságra, csinosságra, mind tanítási mind maga példája által szoktassa.

Századokon át a betegek szolgálatában

A török hódoltság után Várad első kórházát 1770-től az irgalmas rend működtette. Ezért nevezték a mizerikordiánusok kórházának. A váradiak egyszerűen mizeri kórházként emlegették.

Helységházától a tájházig Micskén

GAVALLÉR LAJOS micskei református lelkipásztor számtalan kiadványt jelentetett meg, amelyekben a település múltját, történetét, szokásait, históriáit örökíti meg az utókor számára. Szinte már természetesnek tűnik, hogy nevéhez fűződik a tájház létrehozásának gondolata is.

Az ellenreformáció úttörője (3.)

TELEGDI MIKLÓS (Mezőtelegd, 1535 – Nagyszombat, 1586) a nagyszombati papnevelő tanára, pécsi püspök, esztergomi érseki helynök, nyomdaalapító, hitszónok és hitvitázó volt. A felsorolás korántsem teljes.

Bihar vármegye 1560. évi adózói (töredék)

A Kaposvári Egyetem nyugalmazott főiskolai tanára adjunktus kollégájával érdekes és értékes történelmi nyelvemlékre bukkant. Feldolgozták a leletet, és lapunknak ajánlották fel közlésre, ugyanis Biharországra vonatkoznak az adatok. Örömmel közreadjuk.

Három ház emlékezete

Nyolcvan éve lesz annak, hogy a modern építészet jegyében három nagyváradi épületet emeltek. Az alábbiakban ezekre emlékezünk, felidézve a korra jellemző stílusirányzatokat is.

Az ellenreformáció úttörője (2.)

TELEGDI MIKLÓS (Mezőtelegd, 1535 – Nagyszombat, 1586) a nagyszombati papnevelő tanára, pécsi püspök, esztergomi érseki helynök, nyomdaalapító, hitszónok és hitvitázó, a magyar értekező próza jeles képviselője, Pázmány Péter kiemelkedő elődje a katolikus egyház megújulási törekvéseiben. A felsorolás korántsem teljes.

A Tízfalusi határ nevének eredete – Egy téves névértelmezés cáfolata

Természetjárók, barlangászok, geográfusok és földtanosok közkedvelt célállomása a bihari Királyerdő-hegység, annak a ma már csak részben erdő borította fennsíkja, a Tízfalusi-karsztfennsík (románul: Platoul carstic Zece Hotare). Sajnos éppen e széles körben ismert kistájrészlet megnevezése körül van zavar.

Két elfeledett kávéház

A Bémer tér keleti szegletén a Magyar Király Kávéház volt e városrész legkedveltebb szórakozóhelye. 1900-ra lebontották, hogy helyet adjanak a Rimanóczy Szálloda újabb szárnyának, benne a Royal kávéházzal. Mára már mindkettő emléke a múltba veszett.

Tért nyert Élesden a hagyományos íjászat

Jó néhány évvel ezelőtt az élesdi Ifjúsági Napokon tartott bemutatójukon figyeltem fel a helyi íjászcsapatra. A Pusztai Farkasok Sólyom Nemzetsége a városhoz közeli Sólyomkővárra utaló nevet visel. A csapat vezetője LÉTAI ZOLTÁN alpolgármester.

Oldalak