Ifjúsági vezetők egymás közt

Rendhagyó találkozót szervezett a közelmúltban a Vidéki Ifjúsági Szövetség (VIDIFISZ) Biharfélegyházán. A megye szinte valamennyi ifjúsági szervezetének a képviselőit látták vendégül a kultúrházban, ahol tanácskozással kezdődött, majd hagyományos disznótoros vacsorával folytatódott, és mulatsággal ért véget a találkozó.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A közel félszáz ifjúsági civil szervezet vezetőit, képviselőit a főszervező, Kiss Sándor Elek, a VIDIFISZ elnöke köszöntötte. Elmondta, az idei immár a hetedik disznótoros mulatságuk, amelyre azonban a hagyományoktól eltérően nem a magyarlakta települések elöljárói, hanem a ifjúsági szervezetek vezetői voltak hivatalosak. A kultúrház nagytermét megtöltő fiatalokat Kelemen Zoltán biharfélegyházi polgármester is köszöntötte, és elmondta, örömükre szolgál, hogy éppen ők lehetnek a házigazdái a talán példa nélküli megyei eseménynek. A Bihar Megyei Területi Ifjúsági Egyeztető Tanács (BTIET) elnöke, Debreczeni Sándor a találkozó célját vázolta fel: kidolgozni a 2012-es évi stratégiát, és főleg megismerni egymást. Bodor László, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöke is jelent volt a megbeszélésen, aki példaértékűnek nevezte a bihari ifjúsági életet, és tudatta, a MIÉRT támogatni fogja az itteni fiatalok kezdeményezéseit.
A Bihar Megyei Ifjúsági Szervezeti Találkozó első részében az ernyőszervezetek mutatkoztak be, tudatták az elmúlt néhány év legfontosabb prioritásait, és ismertették a legjellemzőbb programjaikat. A VIDIFISZ-ről Kiss Sándor Elek beszámolójából kiderült, hogy bár a tagszervezeteik szórakoztató rendezvényeket is szerveztek, főként a hagyományőrző és kulturális programjaik révén kerültek előtérbe. A 2002-ben létrehozott VIDIFISZ a következőkben is ezen a területen próbál majd aktiválni. A Magyar Ifjúsági Demokrata Szövetség (MIDESZ) Bihar megyei szervezetének elnöke, Borsi Balázs ismertetőjében hangsúlyozta, az 1990 januárjában megalakult ifjúsági szervezet nemcsak Biharban, hanem Erdélyben is az elsők közé tartozik a rendszerváltást követően létrejött civil ifjúsági szférában. Az elnök a MIDESZ több mint két évtizedes történetét három részre osztva ismertette: az első tizenkét-tizennégy évben ez a szervezet volt az, amelyik tulajdonképpen egyedüliként irányította a megyei ifjúsági életet, majd az azt követő hét-nyolc évben háttérbe szorult, s a jelenről szólva tudatta, tavaly indult el egy megújulási hullám, amely révén egy új csapat újult erővel látott munkához. A többi ernyőszervezettel pedig nem rivalizálni, hanem a különbségek adta lehetőségek szerint együttműködve kell dolgozniuk. A MIDESZ tevékenységébe főleg a szórakoztató rendezvények megszervezése tartozik. Borsi Imre Lóránd, a Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szövetség elnöke a megyénkben két éve elindult cserkészmozgalmat ismertette. Egymás után alakulnak meg a cserkészcsapatok, amelyeknek tagjai főként iskolás gyermekek, akiket a természet-, az ember- és az istenszeretetre nevelnek. Tóth Erika, a Bihar Megyei Középiskolás Egyesületek Tanácsának (MAKET) megbízott elnöke ismertette a szervezetük struktúráját, külön kiemelve a tavaly indult margittai és nagyszalontai önálló magyar iskola diáktanácsait, amelyek jelentős támogatással és új lehetőségekkel kezdték újra diákönkormányzati tevékenységüket.
A biharfélegyházi találkozó egyben a BTIET tisztújító közgyűlése is volt. A jelenlévők elnöknek újraválasztották Debreczeni Sándort, az alelnöki tisztségbe pedig bizalmat szavaztak Horváth Bélának, a BICSISZ alelnökének. Zárónyilatkozatot is elfogadtak a tanácskozáson. Az ernyőszervezetek vezetői által aláírt dokumentumban leszögezik, hogy a tagszervezeteik tagságát és szimpatizánsait az itthon maradásra ösztönzik, és minden lehetséges eszközzel támogatják egymást programjaik hatékony lebonyolításában. Ugyanakkor megjegyzik azt is, nem értenek egyet azzal, hogy ifjúsági szervezetek „szabály-, esetleg törvényellenes cselekedeteikkel, magánakcióikkal legyenek jelen a médiában, és másokat nemzetiségi, faji vagy vallási különbözőségük miatt elítéljenek”.