Kié a föld, kié lesz a titulus?

Felröppent a hír, miszerint a csokalyi illetőségű székelyhídi alpolgármester, Csuka József traktoraival felszántotta szülőfalujában a közbirtokossági legelő egy tetemes részét. A helyzet tisztázására Csuka pénteken falugyűlést hívott össze.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Köztudott, hogy a föld-visszaszolgáltatások sok helyen nem mentek zökkenőmentesen, sok hercehurca előzte meg a törvény érvényre jutását. Aki pedig nem lépte meg a szükséges lépéseket, az hoppon maradt, odalett az ősi birtok, az elődök hiába verejtékeztek. Csokalyon is hasonló helyzet állt elő. Bár a helybeliek jól tudták, hol húzódik a közbirtokossági legelő határa, a saját statútummal rendelkező közbirtokosság jogi személyként nem alakult meg. Így a székelyhídi önkormányzat, ahová közigazgatásilag Csokaly is tartozik, vissza nem igényelt területként kezelte a legelőt.
A rendszerváltást követően az egykori földbirtokos Farkas család leszármazottai visszaigényelték a nekik járó 120 hektáros jusst. Ötven hektár földterület fölött viszont nem tudták érvényesíteni jogaikat, ugyanis hajdanán az adományozás révén Búzás Antalhoz került. Hosszú pereskedés után a két család végül közösen eladta a csokalyi közbirtokossági legelőből kimért ötven hektárt a nagyváradi Mudura Sándor vállalkozónak. Csuka elmondása szerint ő csak annyiban érintett az ügyben, hogy az új tulajdonos őt bízta meg mint vállalkozót a legelő „feltörésére”. Mudura megjelenése nem lesz kárára a falunak, érvelt az alpolgármester, ugyanis már tavasztól több mint kétszáz embernek fog munkát adni a birtokán, ahova 15 hektáros üvegházat tervez. A későbbiekben konzervgyárat is épít, ahol további alkalmazottakra lesz szükség. Csukának e szebb jövőt vizionáló kijelentésével némileg sikerült csillapítania a kedélyeket, de Kiss Zoltán és még néhány jelenlévő továbbra sem nyugodott bele a fejleményekbe. Kiss jogilag törvénytelennek tartja a legelő szántóföldként történt kimérését, valamint azt sem fogadja el, hogy az ősök legelőjéről mennie kellett a birkanyájával.
Csuka további 80 hektár legelőről is szólt, amit közösségi birtokba lehetne venni. Ez bőven elég is lenne a megcsappant jószágállománynak, de mindehhez hivatalosan is be kell jegyeztetni a közbirtokosságot, különben ez a legelőrész is új gazdára talál.
A falugyűlés további részében a jelenlegi gazdasági helyzetre fittyet hányó nagyszabású infrastrukturális tervek kerültek ismertetésre: játszótér kialakítása, parkosítás, további járdaöntés, utcák kövezése, a vízvezeték és a kanalizálás kiépítése, közintézmények felújítása, szociális otthon létesítése. A háziorvosi rendelőt már sikerült kifogástalan állapotba hozni, nemsokára gyógyszertára és fogorvosa is lesz a falunak. A túlzottan idealizáltnak tűnő, kampányszerű ígérgetés hátterére is fény derült, Csuka ugyanis bejelentette, hogy nagyobb karéjt akar magának a városvezetésből: ringbe száll a székelyhídi polgármesteri szék elnyeréséért.

D. Mészáros Elek