Ismét „kikelt” a szabadság

Ünneplők sokasága emlékezett a ’48-as hősökre a kiskereki református templomban. A megemlékezést Petrucz János helyi lelkész nyitotta meg arra buzdítva, hogy adjunk hálát Istennek őseink hősiességéért.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

„Elengedhetetlen, hogy Isten kezébe tegyük életünket, mert ha nem, akkor mások szolgái leszünk, akiknek céljuk, hogy megfosszanak szabadságunktól. Tudjunk magyarok lenni, míg ember lesz a földön. Jogunk van az élethez, jogunk van a szabadsághoz, de ezt csak Isten által kaphatjuk meg. Ezáltal olyan nép leszünk, amely emelt fővel tekinthet a jövőre” – mondta a lelkipásztor.
Nyíri Sándor polgármester szerint ez a megtisztulás, az útkeresés ünnepe. „Szembe kell néznünk a múlttal, de álmodnunk kell a jövőt. Újra és újra fel kell idéznünk elődeink tetteit, hogy erőt és hitet meríthessünk. A két vesztes világháborúval több millióan lettek hazátlanok úgy, hogy el sem hagyták szülőföldjüket, de elegen vagyunk ahhoz, hogy hazát teremtsünk. Bennünk van a szabadság, és közös jövőt kell építenünk” – emelte ki Nyíri.
Ezután a helyi iskolások ünnepi műsora következett Nyíri Elza tanítónő és Kertész Enikő magyartanárnő vezetésével. Majd Gavrucza Tibor nyugalmazott lelkipásztor, a megyei tanács kulturális szakbizottságának elnöke Számadó Ernő Én az ifjúság költője vagyok című versét szavalta el. Elmondta, Isten kegyelméből vagyunk itt, mert míg népek tűntek el, a magyar megmaradt. Természetesnek vesszük, hogy a Himnuszt énekelhetjük, és kokárda van a szívünk fölött, de volt idő, amikor nagyanyáink a zsoltárokba rejtve hordták a nemzetiszín szalagot, mert nem viselhették szabadon. Fontos, hogy ott legyünk, ahol lennünk kell. Az egység Isten akarata, a legnagyobb veszély pedig a széthúzás. Nem hagyhatjuk magunkat félrevezetni – intett beszédében Gavrucza.
Miközben ünneplünk – fonta tovább gondolatait a szónok –, érezzük át, hogy ’48-ban minden magyar számított. Bár elbukott a szabadságharc, de mégis megmaradt a szabadság csírája, ami ’56-ban kikelt, és míg magyar szív dobog, ameddig magyar értelem járja a világot, ez nem fog változni. Ha nem törődünk magunkkal, Isten sem tud segíteni, ezért legyen testvére magyar a magyarnak, hogy mondhassák: Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! – biztatta az ünneplőket.
A zászlók sűrűjében a templomból kivonulók fáklyás menetté alakultak, nemcsak a lángokat lobogtatta a szél, de a Kossuth-nóta is messze hangzott.

Mészáros Zsuzsanna