Hagyományidézők Mihályfalván

Értékes rendezvénysorozatot indított útjára az érmihályfalvi Máté Imre Városi Könyvtár és az Andrássy Ernő Helytörténeti Múzeum: egyházi ünnepekhez kötődő vallási hagyományokat, népszokásokat, hiedelmeket elevenítenek fel. Legutóbb Nagyböjttől pünkösdig címmel rendeztek előadást a könyvtár előcsarnokában.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Szalai Ilona és Borbély Simon Andrea könyvtárosok, valamint a Carmen Zima muzeológus vetítéssel illusztrált értekezésekben mutatták be az ide vonatkozó néphiedelmeket, babonákat, míg Zorel Zima helyi görög katolikus plébános és Bokor János római katolikus kántor és hitoktató a böjti időszakhoz kötődő lelki megtisztulásról és egyéb egyházi előírásokról szóltak.
Gyermekek és felnőttek is szép számban eljöttek a figyelemfelkeltő rendezvényre, amelyen a ma már sokak által ismeretlen ősi tradíciókról, népi megfigyelésekről lehetett hallani. Ilyen például a böjti időszak vége felé a kiszebábu készítése, aminek „tragikus” sorsa jelképhordozó. Szó esett a mifelénk „nemzeti” ünnepnek számító Sándor, József, Benedek napokhoz köthető gazdag hagyománysorról. A József napi szivárvány feltűnése bő termést ígér, a méhészek a teleltetés után ezen a napon engedték ki először a bogarakat a szabadba. Ma már idegenül cseng a fehérvasárnapi komatál vagy mátkatál üzenete is, amit a barátság, illetve a szerelem jeléül küldtek egymásnak az emberek. A májusfa története is felcsigázta a gyermekek érdeklődését, akárcsak a húsvéti szokások, a piros tojás festése, az ide tartozó vidám huncutságok mikéntje. A jelenlévők nemcsak hallgatói voltak az eseménynek, de bátran közbe is kérdezhettek, így a közkedveltebb témáknál tovább időztek az előadók.