Provokáció és gyanús vízügyek

Székelyhídon mindig történnek olyan események, amelyek felborzolják a kedélyeket.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Emlékezzünk vissza, Gyurcsik Zoltán volt RMDSZ-es polgármester regnálása idején a debreceni Medicor munkahelyteremtő szándékkal kereste fel az elöljárót, aki megfelelő „figyelmesség” híján meggátolta az orvosi műszereket gyártó cég székelyhídi terjeszkedését. No, meg az sem elfelejtendő, hogy a központi vendéglőben megpofozta a pincérnőt, akinek annyi „bűne” volt, hogy benyújtotta a cehhet. A pofozkodó polgármester mellett akkor teljes mellszélességgel kiállt a magyar érdekképviselet, ő viszont azóta átvedlett a liberális párt helyi tanácsosává. Nem ő az egyetlen „magyar vándor”, Rhédey Emília mostanság az EMNP-ben óvja érdekeinket, nemrég viszont még román pártoknak jelentette a Nagyváradra sztrájkolni igyekvő magyar pedagógusok mozgolódását.
A négy évvel ezelőtt elkezdődött és máig tartó Béres-éra sem hozott nyugalmat. Az állami tömbházlakások körül gyűrűzött az első vita: Béres Csaba polgármestert azzal vádolták, hogy önkényesen módosította a lakáskérelmezők rangsorolását. A közhangulat siralmas, a beígért munkahelyek nem teremtődtek meg, illetve csak egyeseknek. Ilyen kivétel a polgármester egyik testvérének az AVE (szemétgazdálkodási cég) igazgatójává történő kinevezése. Mostanság az a hír járja, hogy Béres azért pedáloz a helyi vízszolgáltatás bérbeadása mellett, mert az Aqua Bihor cserébe az elöljáró másik testvérét nevezné ki igazgatónak.
A vízellátás bérbeadásának okán már többször is összeült a városi tanács, de eddig még nem jutott dűlőre a dolog. A múlt heti rendkívüli ülés sem hozott érdemlegeset. A hatvanas években lefektetett vízhálózat elavult, éveken át veszteséget termelt a sorozatos csőtörések, valamint a roma lakosság ki nem egyenlített vízszámlái miatt. Ezt figyelembe véve indokolt lenne a kiszervezés. Csakhogy az éremnek másik oldala is van. Az ülésen felszólaló Baranyi Károly volt tanácsos szerint a sajtóban megjelent, Béres által közölt adatok a vízhálózat felújításának jelenlegi állapotáról nem valósak. Ugyanis Székelyhídon kilencven százalékban, a közigazgatásilag a városhoz tartozó Érolasziban pedig teljesen elkészült. Ezért az ellenzéki tanácsosok a vízszolgáltatás önkormányzati kézben tartása mellett érveltek mondván, hogy az új hálózatot várhatóan profitot fog termelni, ráadásul – amint Gyurcsik Zoltán liberális tanácsos rámutatott – a munkálatokra felvett banki kölcsönt tizenöt évig még törleszteniük kell. „Ha kell nekik a vízszolgáltatás, akkor vigyék adósággal együtt. Miért az adófizetőket kell terhelni, miközben a cég lefölözi a hasznot?”– érvelt Gyurcsik. Cristina Duţă szociáldemokrata tanácsos korrupciógyanúsnak nevezte a helyzetet, mivel állítólag olyan feladatkiírást fogalmaztak meg, amely kizárólag az Aqua Bihor cégre lett méretezve.
A legrosszabb vízdíjbefizetők a roma kolónián élők. Szóba került, hogy az új szolgáltató tőlük is behajtja a pénzt, vagy elzárják tőlük a vizet. A tanácsülésen jelen lévő roma delegátus, Hamza Aurel számon kérte Bérestől a választási kampányban tett ígéretét, miszerint ha őrá szavaznak a cigányok, akkor nem kell fizetniük a vízért. A polgármester nem reagált az ellene felhozott egyik vádra sem. A tanácsülés után mi is rákérdeztünk ezekre, az elöljáró az elhangzottakat visszautasította.
Az amúgy is viharos tanácsülést egy adag magyarellenességgel is sikerült megspékelnie Ioan Raţiu helyi lakosnak, aki a magyar nyelv használata ellen ágált. Mint mondta, nem érti az idegen szót, fordítsák le románra, holott köztudott, hogy tökéletesen beszél magyarul. Bár Cservid Levente ülésvezető hivatkozott az érvényben lévő nyelvhasználati törvényre, a soron következő felszólalók ennek ellenére románul is elmondták mondandójukat. Talán nem kellett volna, hisz a megszerzett jogainkat egy provokatőr nem orozhatja el.

D. Mészáros Elek