A munka erősít, a kaláka egyesít

Márciusban indult útjára a címadó jelmondattal a Tulipán Kaláka Egyesület kezdeményezte önkéntes mozgalom, amely élvezi az RMDSZ Bihar megyei szervezetének teljes támogatását.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Szabó Ödön megyei ügyvezető elnök és Borsi Lóránt ötletgazda, az egyesület vezetője a közelmúltban jelentette be, hogy szeptember 15-én újraindult a Tulipán Kaláka. Folytatják a községekben, falvakban, városokban tavasszal elkezdett munkákat, és több új település is bekapcsolódott a közösséget, lakóhelyet szépítő, építő mozgalomba. A legelső őszi akciókról alább közlünk összeállítást.

Gyantán is kalákába szerveződtek a helyi önkéntesek, akik a helyi fahíd felújítását vállalták fel. A húszfős csapat a hiányzó vagy elkorhadt gerendákat cserélte ki, illetve az összekötő vasszerkezetet erősítette meg. A kalákásokat Borsi Lóránt megyei programfelelős köszöntötte, külön gratulálva Dan Julianna alpolgármesternek, aki elvállalta a helyi szervezést. „A mai rohanó világban az emberek egyre inkább eltávolodnak egymástól, ezért a vízpartokat összekötő hidak mellett az embereket összekötő lelki hidakat is igyekezzünk felújítani, újraépíteni, hiszen ez tesz igazán erőssé egy közösséget” – mondta köszöntőjében a mozgalom főszervezője. A résztvevők emléklapokat vehettek át, majd később gulyás várta őket a megterített asztalnál.
Szalacs is mindjárt az első nap csatlakozott a Tulipán Kaláka mozgalom őszi időszakához. Az óvoda épületét takarították, udvarát rendezték a tanévnyitóra az önkéntesek. Az udvaron játszóteret is kialakítottak a helyi önkormányzat támogatásával. Az önkéntes csapatot Horváth Béla polgármester irányította, aki maga is kivette részét a munkából. A negyvenfős kalákában részt vett Szabó Zsolt lelkipásztor, Vida Attila alpolgármester és Rácz Barna iskolaigazgató is. A munkálat végeztével babgulyás várta a megfáradtakat, a jó kedélyű, családias hangulatú összejövetelen Borsi Lóránt adta át az ez alkalomra készült, névre szóló emléklapokat minden jelenlévőnek.
Várasfenesen a tavasszal elkezdett közösségi ház építését folytatták a településükért tenni akaró lakosok. A megyei RMDSZ anyagi támogatásának és a helyiek kétkezi munkájának köszönhetően már a falakat összekötő betonkoszorúk elkészítése következett. A munkálatot Halász Ferenc alpolgármester koordinálta. A kaláka hagyományához híven délben itt is megterített asztal, a Tulipán Kaláka mozgalom ajándékpólói és az emléklapok várták az önkénteseket.
Paptamásiban szinte már rendszeresnek mondható a helyiek közös munkálkodása. Szeptember 18-án délután a híres savanyúvíz-forrásnál gyűlt össze a fiatalok harmincfős csapata, hogy rendbe tegye az elhanyagolt területet. Major Lóránt helyi programfelelős irányításával összeszedték a szétszórt pillepalackokat, és levágták az elburjánzott nádat. A nádat lovas kocsival behordták a tornateremhez, ahol a helyi cserkészek nádfalakat készítettek. Ezek szolgáltak díszítésként a hét végén a szüreti bállal egybekötött őszi fesztiválon.
Egy héten belül másodjára is kalákát alkottak a paptamásiak. Ezúttal a Kösmő-patak partját takarították ki az önkéntesek. A fejszével, láncfűrésszel, kaszával felszerelt csapat látványos eredményt ért el a település e részének megszépítésében. A munkálatot Matyi Miklós polgármester irányította. Borsi Lóránt megyei programfelelős emléklappal gratulált a felvállalt önkéntes munkához, kívánva jó egészséget és kitartást a céljaik megvalósításához.
Szeptember 20-án Pelbárthidán is kalákát alkottak a helyi önkéntesek, akik a kultúrotthon takarítását vállalták fel. Az épület mellett az udvart is rendbe szedték, kiirtották az elburjánzott növényzetet. A munkálatot az eső sem gátolhatta meg, amiért külön gratulált nekik Borsi Lóránt megyei programfelelős. Az akciót Németi Gyula alpolgármester és Major Lóránt helyi kalákafelelős koordinálta.
Árpádon szeptember 22-én kalákáztak a helyiek. A gyerekekből és fiatalokból álló negyvenfős csapatot Borsi János önkormányzati képviselő irányította. Most a legutóbbi kalákán létrehozott játszótér körbekerítését vállalták fel a lelkes önkéntesek. A munka végeztével szendvics és üdítő várta a résztvevőket. A programot a helyi RMDSZ támogatta.