Párbeszédben a választókkal

Szakmai és általános konzultációt kezdeményezett SZABÓ ÖDÖN RMDSZ-es képviselőjelölt választókerületében, hogy az érintettek elvárásainak legjobban megfelelve állítsa össze programját.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Másfél évtizedes közszereplés, ifjúsági, majd RMDSZ-es megyei vezető funkciók, szervezési és önkormányzati tapasztalat birtokában vállalta a képviselőjelöltséget Szabó Ödön, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke, megyei tanácsi frakciójának elnöke. Az egy éve képviselet nélkül maradt 2. számú egyéni választókerületben indul, amely – meglátása szerint – az egész megyét leképezi.
Negyvenhárom település, egy város (Székelyhíd) van a Kiskerekitől Biharszentandrásig, illetve Borstól Mezőtelegdig húzódó körzetben, ahol a magyar közösség tömbben is (Érmellék), szórványban (Mezőszakadát) és kisebbségben (20 százalék körüli arányban) is él. A román lakosság mellett vannak németek, szlovákok és romák, s minden parlamenti pártnak vannak itt polgármesterei. Szabó bejelentette, hogy – bár rendszeresen járta a vidéket – a problémák pontos feltérképezése és a lehetséges megoldások körvonalazása érdekében konzultációt kezdeményezett.
Tíz témában (kultúra, oktatás, ifjúság, sport, vállalkozás, mezőgazdaság, egyház, szociális, egészségügy, önkormányzat) szakértők segítségével állított össze kérdőíveket, amelyeket postán küld el a választókörzetében élő, az illető területen tevékenykedő szakembereknek (pl. pedagógusok, papok, orvosok, vállalkozók, elöljárók stb.). A kérdőívek kitöltésével az illetők értékes, a választási program megalkotásához, majd a képviselői munkához lényeges visszacsatolással szolgálhatnak. Összesen kétezer ilyen kérdőív készült, és további háromezret a választókerület polgárai kapnak majd az említett tíz téma mindegyikét érintő kérdésekkel. Véleményt mondhatnak például a település szerintük legégetőbb hiányosságairól, az egészségügyi rendszert illető tájékoztatásról, a sportolási lehetőség meglétéről vagy hiányáról stb.). A kérdőív mellett válaszboríték is lesz, és a visszaérkezett kérdőívek kiértékelése után változó helyszíneken szakmai tanácskozást tart a jelölt az érintettekkel. A meghívókat is ugyanabban a borítékban postázzák.
Először az önkormányzati tisztségviselőkkel konzultál Szabó Ödön október 30-án Szalárdon. Következik az ifjúsági és sport témájú tanácskozás Paptamásiban november 8-án, a kultúra és oktatás kerül terítékre Borson november 15-én, a vállalkozás és a mezőgazdaság Székelyhídon november 22-én, végül az egymással is összefüggő egyház, szociális és egészségügy témakör Bihardiószegen november 27-én. A konzultáció alapján állítja össze programját a jelölt. A konzultáció eredményét a www.szaboodon.ro honlapon is közzéteszik, illetve megtalálhatók itt a kérdőívek is, amiket on-line is ki lehet majd tölteni. ez a konzultáció a tavalyi, egész megyét érintő RMDSZ-es felmérés folytatásaként is tekinthető, akkor 15 400-an válaszoltak a kérdésekre – tette hozzá Szabó. elmondta azt is, hogy a román elöljárókkal is egyeztetni szeretne, hiszen a közigazgatási gondok közösek.

Máté Zsófia