Kalákák megyeszerte

A múlt hónap utolsó napjaiban is számos Bihar megyei településen gyűltek össze a helybeliek, hogy a tavasszal indított Tulipán Kaláka mozgalom részeseiként csinosítsák lakókörnyezetüket.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Október 26-án, pénteken a Hegyközújlakért tenni akaró önkéntesek kalákát alkottak, hogy a temetőkápolna körüli területet szebbé tegyék. A munkálat első fázisában kerítést építettek a ravatalozó köré. A megvalósítást a helyi önkormányzat és RMDSZ-szervezet támogatta. Somogyi Lajos polgármester nemcsak a kétkezi munkából vette ki részét, hanem a csórékolbász húskeverékének elkészítését is elvállalta. Az munkálkodóknak Borsi Lóránt, a Tulipán Kaláka megyei koordinátora névre szóló emléklappal köszönte meg fáradozásukat.
Asszonyvásárán is október 26-án rendezték meg az önkéntes akciót: a helyi kultúrház udvarát rendezték, illetve kerítéssel vették körül. A munkálatot Nyíri Sándor polgármester irányította, és a munka végeztével közös uzsonnára invitálta a megjelenteket. Borsi Lóránt megyei főszervező a kultúrház közösségi értékét emelte ki köszöntőjében, gratulálva a kezdeményezéshez.
Margittán ugyanezen a napon a római katolikus temetőt takarították a Tulipán Kaláka mozgalomhoz csatlakozva. A plébánia, a Horváth János iskola és a helyi RMDSZ-szervezet közösen végezte az önkéntes munkát. Összegyűjtötték a szemetet, elrendezték az elhagyatott sírhelyeket. Borsi Lóránt megyei programfelelős arra hívta fel a figyelmet, hogy a temető szent hely, tehát a felvállalt akció is szent ügyet szolgál, majd kérésére Májernyik Mihály plébános vezetésével az elhunytakért imádkoztak.
A mezőbaji kaláka jelszava „kevesen, de lelkesen” volt. Ugyancsak a temető takarítását vállalta fel az önkéntes csapat. Jakab Gyula RMDSZ-elnök vezetésével kivágták az elszaporodott vad növényzetet, összegyűjtötték a szemetet a sírkertből. A munka végeztével csoportkép is készült a ravatalozó előtt.
Biharon szombaton, október 27-én másodjára szerveztek Tulipán Kalákát. A zömében gyerekekből álló csapat a játszótér kitakarítását vállalta. Összeszedték a szemetet és az elhullott leveleket, gesztenyéket. Nagy Gizella polgármester is velük tartott, jutalmul a szendvicsek és üdítők mellett a frissen sült fánk örvendeztette meg a szorgoskodókat.
Vedresábrányban is temetőt takarítani gyűltek össze a helyi önkéntesek. November 1-jére készülve a temető református részét tisztították meg, összegyűjtve a szemetet, illetve kivágva majd elégetve az elburjánzott növényzetet. Borsi Lóránt gratulált a kisebb, de annál lelkesebb csapatnak, majd emléklapot adott át mindenkinek. A munkálatot Kovács Ambrus helyi RMDSZ-elnök irányította.