Az Érmellék nem maradhat Bihar mostoha gyermeke!

December 9-én minden magyar nyerhet – Beszélgetés SZILÁGYI ZSOLTTAL, az Erdélyi Magyar Néppárt szenátorjelöltjével.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

1968. július 29-én született Nagyváradon. Politológus, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem tanára, vallása római katolikus, nős, három gyermek édesapja. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos alelnöke, Tőkés László európai parlamenti képviselő brüsszeli irodájának kabinetfőnöke. Az Erdélyi Magyar Néppárt színeiben szenátori mandátumért indul az 1. számú egyéni választókerületben, az Érmelléken.

– Felváltaná Brüsszelt Mihályfalvával, az Érmellékkel?
– Brüsszelben sokat tanultam, de én Biharban vagyok itthon. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy újból vállalhatom a Bihar megyei magyarok, az érmellékiek ügyének képviseletét. Egy politikusnak mindig ott kell munkálkodnia nemzetéért, a közösségért, amelyet képvisel, ahol az adott időben a legtöbbet teheti.
– A lassan választási számháborúvá torzult, 6–3 néven elhíresült bejutási küszöb körül kirobbant félreértésekről mit gondol?
– Nincs szó félreértésről, a törvény egyértelmű. A választási törvény 47. szakaszának c) pontja alapján az a párt is bejut a parlamentbe, amely 6 képviselői és 3 szenátori körzetben egyszeri többséget szerez, még akkor is, ha nem lépi át az 5 százalékos küszöböt. Ez biztosítja azt a történelmi lehetőséget, hogy huszonhárom év után az RMDSZ mellett a Néppárt is parlamenti képviselethez jusson. Az RMDSZ mindenképpen bekerül a parlamentbe, akár az 5 százalékos, akár a 6–3-as alternatív küszöb teljesítésével. Az erdélyi magyarság tehát semmiképpen nem marad magyar parlamenti képviselet nélkül. A választások tétje tehát az, hogy sikerül-e nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is erősebbé, hatékonyabbá tenni a magyarok képviseletét.
– Meglátása szerint milyen helyzetben van ma az Érmellék, ennek magyarsága, s mit tenne, ha elnyerné a szenátori tisztséget?
– Az Érmellék az elmúlt évtizedekben is mindig Bihar megye „mostohagyermeke” volt a fejlesztések, támogatások szempontjából. Ennek a helyzetnek véget kell vetni. A képviseletnek arra kell törekednie, hogy a munkanélküliségre, a megélhetési nehézségekre, az oktatás és egészségügy problémáira megoldást találjon. Az Érmellék önkormányzásának megvalósítása egy hosszú távú cél, amely, hasonlóan Európa jól működő autonóm tartományaihoz, a térség anyagi felemelkedését is jelenti majd. Ez a távlati cél. Emellett a rövid távú megoldásokat a helyi közösségek, az önkormányzati képviselők, polgármesterek és parlamenti képviselők szoros együttműködése kell hogy megvalósítsa. Kétségkívül volt némi fejlődés az elmúlt években, azonban nagyon sok helyen nincs megoldva ma sem az ivóvízhálózat, a kanalizálás, s az utak katasztrofális állapotban vannak. De beszélhetnénk az iskolákról, egészségügyről is…
– Mi az EMNP választási programja erdélyi, illetve érmelléki szinten?
– Ez három pontban foglalható össze: autonómia, euro-transzilvanizmus, föderalizmus. Az autonómia megvalósítása, de itt nem csupán Székelyföldre, hanem az Érmellékre is gondolunk. E térség magyarjai már bebizonyították, hogy képesek saját ügyeik, közösségük kormányzására, ha erre lehetőséget kapnának. Másodsorban erdélyiségünk, szellemiségünk európai keretben való képviselete, újraértelmezése, azaz az euro-transzilvanizmus. Harmadsorban pedig az ország mély szerkezeti reformja, a föderalizmus. Egy erősen korrupt és központosított, cseppet sem hatékony fővárosi vízfejűség helyett a német föderális modell alkalmazása Romániában is. Álljon fel Erdély regionális parlamentje és kormánya Kolozsváron!
– Lehetségesnek tartja, hogy az EMNP és az RMDSZ ne konkurenciát, hanem egyszer mégis szövetségest lásson egymásban?
– Bár a választásokon versenytársak vagyunk, az erdélyi magyarság érdekében magyar a magyarral szót kell hogy értsen.
– Mit üzen az erdélyi magyar, illetve az érmelléki magyar szavazópolgároknak?
– Bízzunk saját erőnkben, az igazi siker csakis azoké, akik bátran és erős tervekkel vágnak neki a jövőnek! December 9-én ugyanis minden magyar nyerhet.

Czibak Mária