A szórványt akarják képviselni

Biharban az RMDSZ mind a 13 egyéni választókerületben (4 szenátori, 9 képviselői) állított jelölteket. A szórványtérségekben indulóknak lapunk három körkérdést tett fel, a válaszokat és a jelöltek „névjegyét” alább közöljük.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

FERKŐ JENŐ szenátorjelölt, 3-as választókerület:
Belényesben született 1966. szeptember 15-én; nős, 2 gyermek apja; erdőmérnök; egy erdészeti kutatási és üzemtervezési iroda vezetője, egy magánerdészet igazgatója; szaktanácsadó a román királyi háznál, régi magyar nemesi családoknál és a szakminisztériumnál, a Bihar megyei visszaszolgáltatási bizottság tagja; RMDSZ-tag 2000 óta, 2008-ban képviselőjelölt volt a 4-es választókerületben, az idei helyhatósági választáson megyei tanácsosjelölt volt.

– 1. Miért tartja szükségesnek a szórványtérség parlamenti képviseletét?
– Nem csupán azt tartom szükségesnek, hogy valaki képviselő legyen a térségből, hanem hogy olyan erős képviselet legyen, amely a szórványban elő magyarság érdekeit parlamenti szinten is merje vállalni és továbbvinni, illetve a törvényhozásbeli határozatokat a választóinak közvetítse. A szórványközösség sajátos gondjait nem biztos, hogy más, esetleg tömbmagyarságban élő képviselő átérzi. A szórványt nevezik „a nemzet bőrének”, ezek a vidékek a megmaradásunk bástyái. Ha ezek elesnek, akkor a nagy tömb kerül veszélybe. Egyesek legyinthetnek a szórványban élő magyarokra, mert nem sok voksot hoznak, bár le kell szögezni, hogy a számarányuknak megfelelő szavazatszámot mindig behozzák. Vannak, akiknek csak négyévente jut eszükbe a szórványvidék, de én ott élek. Mehettem volna máshová, akár külföldre is, de az én őseim sírjai ott vannak, és az enyém is ott lesz.
– 2. Mit tart a választókerületében élő magyar közösség legégetőbb gondjának?
– Gazdasági gondok mindenkit egyaránt sújtanak, de a magyarságot különösen hátrányosan érintették a gyárbezárások a Belényesi-medencében vagy Élesd környékén, mert közülük kevesen mertek magánvállalkozásba fogni. A közösség elöregszik, az egyetemet végzett fiatalok elvándorolnak. Kevés a komoly befektető, a mezőgazdaság nem sok jövedelmet hoz, az ezzel foglalkozókat segíteni kell új piacokat találni. Tapasztalatom szerint európai uniós pályázatokra kevesebb magyar kis- és közepes magyar vállalkozó jelentkezik. A fiatalokat csak úgy lehet otthonmaradásra bírni, ha munkát kapnak. Sajátos gond a magyarság megmaradása szempontjából az anyanyelvi oktatás, a hagyományok és a kulturális értékek ápolása. Fontos lenne egy erős iskola létrehozása a Belényesi-medencében, ahol olyan minőségű oktatásban részesülnének a magyar gyerekek, mint a városiak. Most sokan román iskolába viszik a gyereküket, azt gondolva, így jobban érvényesülnek majd. Abban az iskolában magyarul tanítanák őket magas színvonalon, de románul is megtanulnának.
– 3. Miért menjenek el szavazni, és miért adják önre a voksukat a körzetében lakó választópolgárok?
– Ne gondolja senki, hogy nem fontos a szavazata! Négy éve pár száz vokson múlott, hogy nem én lettem a Belényesi-medence parlamenti képviselője. Hogy miért szavazzanak rám? Erre azok tudják a választ, sok román és magyar választó, akik 2008-ban rám szavaztak. Én a tettek embere vagyok, szókimondó, merem vállalni a magyarságomat. Vállalkozóként a válság idején is munkahelyeket teremtettem. Több száz alkalmazottam van az ország minden részében, a Partiumból való majdnem minden magyar erdészmérnök nálam kezdte a munkát. Odavalósiként átérzem a gondjaikat, és „tudom az utat” Bukarestben, tudom, hogy kell tárgyalni az ottaniakkal, bátran képviselem a bihariak érdekeit.


BÁLIND GYÖRGY MIHÁLY képviselőjelölt, 4-es választókerület (Belényes környéke):
1984. május 21-én született; nőtlen; erdészmérnök, egy belényesi magánerdészet mérnöke; az RMDSZ-nek 2009-től tagja, 2011-től a magyarremetei helyi szervezet elnöke, 2012 nyarától helyi tanácsos.

– 1: Azt gondolom, hiszem, ha szórványból ki tud kerülni a visszaosztás szerencséjével egy képviselő vagy talán egy szenátor, aki a parlamenti küszöböt mind ez idáig meghaladó szövetség színeiben indul, akkor ez nagy segítséget jelentene a szórványtelepüléseken élők számára.
– 2: A 4-es képviselői választókerületben, ahol én jelölt vagyok a legégetőbb probléma a magyarság fennmaradása. A fiatalok esetében pedig a munkahelyek hiánya, a kevés lehetőség az elhelyezkedésre. Harmadikként említhetem a szociális nyugdíjon (350 lej) élők nehéz helyzetét, sajnos nincsenek kevesen, igen nagy gond a megélhetés az idősebbeknek.
– 3: Szerintem azért kell az embereknek elmenni szavazni, mert nem mindegy, hogy ki fogja őket képviselni négy évig a bukaresti parlamentben. Egyáltalán fogja-e őket, az ő érdekeiket képviselni valaki? Sok olyan emberrel találkoztam a körzetemben, aki azt sem tudta, hogy most ki a térség képviselője, kit fizetnek, és kit tartanak Bukarestben képviselőként. Azért szavazzanak rám, mert én üres ígéretek helyett egy valós, emberre szabott, velük együtt megbeszélt, összeállított programot képviselek.


GRIM ANDRÁS képviselőjelölt, 3-as választókerület (Élesd és környéke):
1980. november 19-én született, házas, egy kisfiú édesapja, tavaszra várják a kislányukat; történész; Alsólugas polgármesterének tanácsadója; 2009-től az RMDSZ megyei szervezetének szórványkérdésekért felelős ügyvezető alelnöke, 2012 nyarától megyei önkormányzati képviselő.

– 1: Képviselet nélkül sokkal nehezebb kivívni a bennünket megillető jogokat, és azt is tudjuk, sok példa igazolja, hogy az erdélyi magyarság csak akkor élhet ezekkel a jogokkal, ha minden szinten – helyi önkormányzatoktól kezdve a törvényhozásig – képviselve vagyunk. A parlamenti jelenlét a szórvány számára is erős alapot ad, főleg mivel a helyi önkormányzatokban kevésbé vagyunk jelen.
– 2: Gondot jelent az anyanyelvi oktatás a gyerekhiány miatt. Egy közösségnek nincs jövője, ha nem követi az idősebbeket az új generáció. Általános probléma a munkahelyek hiánya, ez Élesd térségében hangsúlyosan megmutatkozik. Ennek megoldására külföldi befektetőket, vállalkozókat kell vonzani a térségbe, az E60-as nemzetközi út nyújtotta lehetőségeket kihasználva, továbbá az agroturizmus és a mezőgazdaság kínálta lehetőségeket is jobban ki kell használni. Kiállok amellett, hogy támogatni kell a fiatalok által létrehozott és fenntartott mikrofarmokat.
– 3: Egy demokráciában fontos, hogy az emberek éljenek állampolgári jogaikkal, mert csak akkor tudunk beleszólni a közügyekbe, ha részt veszünk a választásokon. Jelöltként azért szavazzanak rám, mert ott lakom a körzetben, ismerem a térség problémáit, van akkora közigazgatási tapasztalatom, hogy hozzájáruljak ezeknek az orvoslásához.


FENESI TIBOR képviselőjelölt, 5-ös választókerület (Váradszentmártontól délre, Köröstárkányig):
1981-ben született Belényesben, Köröstárkányban nevelkedett; nős, egy kisfiú édesapja; jogász; a Bihar megyei önkormányzat hivatalában ügyvezető igazgató; a Nagyváradi Szigligeti Színház jogásza; a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsának tagja, a Bihari Református Egyházmegye választott jogásza; az RMDSZ tagja 2001-től, a megyei szervezet Szabályzatfelügyelő Bizottságának jegyzője.

– 1: Először is úgy gondolom, hogy a parlamenti képviseletnek nem kellene, hogy csak a többséget alkotó lakosok, települések kiváltsága legyen, hanem egy demokratikus államban a szórványnak is ki kell járjon. Láthatjuk ezt a Romániában működő törvényhozásban is, amelyben a kisebbségeknek van egy-egy képviselőjük (a romáknak, szlovákoknak, törököknek, ukránoknak stb.). Viszont ez túl kevés ahhoz, hogy lobbiszinten szóba jöhessenek, hacsak nem egy kisebbségi kormány esetében, mint ahogy láthattuk azt a volt Boc-kormány ideje alatt. Viszont ha szórványból ki tud kerülni szerencsés visszaosztás során egy képviselő, aki a parlamenti küszöböt eddig is meghaladó szövetség színeiben indul, akkor azt hiszem, hogy a szórványtelepüléseken élők számára nagy segítséget jelente, gondolok itt munkahelyekért való lobbizásról, a szórványt érintő törvényjavaslatokról, az önkéntesség elismeréséről a pályakezdő fiatalok esetében stb.
– 2: Ahogy én látom, és erre a gazdasági válság is rátesz, a frissen végzett fiatalok pályakezdése, munkához jutása, valamint a szociális nyugdíjon élő idősebb generáció megélhetése a legnagyobb gond. A fiatalok esetében azért égető a probléma, mert a cégek sajnos leépítésekre kényszerülnek, eközben az egyetemek a valóságot figyelembe nem véve szinte ömlesztik a frissen végzetteket, akik sajnos nem egyszer olyan diplomára tesznek szert, amit talán soha nem tudnak használni. Emiatt fiataljaink nem kerülnek megfelelő időben állásban, szüleik kényszerülnek őket eltartani, nem tudnak „ráépülni a rendszerre”, nem fizetnek járulékokat, és ezért később is önállósodnak. A szociális nyugdíjon élők mindennapi megélhetéseiért az országos szociális rendszer is hibás, ezt kellene valahogy másképp menedzselni. Amire persze vannak ötleteim, az már a programom része.
– 3: A választókerületemben élőkkel találkozva igen érdekes, sőt számomra döbbenetes információkat kaptam: 99,9 százalékuknak a leghalványabb fogalmuk sem volt, hogy ki a térség parlamenti képviselője, nemhogy a személy, de még azt sem tudják, hogy milyen párt színeiben tevékenykedik. Ezt hallva engedjék meg, hogy azt mondjam, a polgárok több tiszteletet érdemelnek, több információt, településenkénti találkozásokat és indítványokat, törvényjavaslatokat, amelyek a jelenlegi képviselőtől nem láttam, nem halottam. Hát ezét menjenek el szavazni, ne hagyják, hogy ilyen emberek becsapják őket, és négy évig a hátukon éljenek semmit se téve a körzetükért, holott pont emiatt küldjük őket Bukarestbe. Hogy miért szavazzanak rám? Hát mert én fantazmagórikus ígéretek helyett egy valós, emberre szabott programot képviselek, és ezt is szeretném velük együtt kivitelezni, valamint azért, mert láthatták, hogy az elmúlt években a szórvány magyarlakta településeket állandóan tehetségemnek megfelelően támogattam, segítettem, legyen szó egyházakról vagy világi programokról.