Szeretet és összefogás családban, közösségben

Beszélgetés BIRÓ ROZÁLIÁVAL, a 1. számú, észak-bihari egyéni választókerület RMDSZ-es szenátorjelöltjével.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

– Tizenkét évi önkormányzati tevékenység után, amelyből tízben Nagyvárad alpolgármestereként dolgozott, váltani készül, szenátorként szeretné folytatni politikai pályafutását. Lehetőségnek, kihívásnak vagy feladatnak tekinti a parlamenti képviseletet?
– Mindháromnak egy időben. Szeretném kamatoztatni összegyűjtött önkormányzati tapasztalataimat, hisz több mint tíz éven keresztül szembesültem magyar közösségünk mindennapos gondjaival, elvárásaival. Sokszor kellett azt mondanom a kérelmezőnek: Önnek igaza van, így lenne méltányos, igazságos, de a törvény másképp rendelkezik. Ezért fontosnak ítélem, hogy minél többen legyünk olyanok a parlamentben, akik a törvények meghozatalakor fel tudják mérni azok hatását a gyakorlatban, akik tisztában vannak az alkalmazási lehetőségekkel és nehézségekkel. A törvényhozásban való részvétel lehetőség a jobbításra, szakmai kihívás és feladat, amellyel közösségünk bíz meg.
– Megválasztása esetén milyen szakterületen kíván tevékenykedni a törvényhozás felsőházában?
– Szeretném kihasználni azt a lehetőséget, amely szerint a szenátor, a képviselőtől eltérően, több állandó bizottságban tevékenykedhet. Közgazdászi képzettségem és eddigi politikai pályafutásom tapasztalatainak megfelelően megválasztásom után a szenátus költségvetési, pénzügyi, illetve közigazgatási, területszervezési és környezetvédelmi bizottságában szeretném bizonyítani, hogy megérdemlem választóim bizalmát. Azért említem ezt a két fontos területet, mert meghatározó lesz a 2103-as év mind a gazdasági válságból való kilábalás, mind Románia regionális átszervezése szempontjából. Tulajdonképpen az Alkotmány módosításával kellett volna kezdenem a parlamentre váró fő feladatok felsorolását, viszont itt számunkra egyértelmű az RMDSZ álláspontjából eredő feladat. Nem elnöki köztársaságot, hanem parlamentáris demokráciát, nem diktatúrát, hanem a hatalmi ágak jól behatárolt szétválasztását szeretnénk az eddig megszerzett kisebbségi jogok megőrzésével és a magyar nyelv regionális nyelvként való elismertetésével együtt.
– Ha önön múlna, Bihar megyét melyik régióba sorolná?
– Természetesen a Bihar, Szatmár, Szilágy és esetleg Arad megyék által alkotott, a történelmi, a földrajzi és a gazdasági hagyományoknak megfelelő partiumi régióba, Nagyvárad központtal.
– Mi segíthetné leginkább az ön szenátori tevékenységét?
– Országos szinten, pontosabban Bukarestben az, ha az RMDSZ részese lenne egy megfelelő kormánykoalíciónak. Ehhez részünkről az 5 százalékot bőven meghaladó választási eredmény szükséges, ami nem könnyű feladat, ha azt vesszük figyelembe, hogy 60 százalék feletti országos részvételre számítanak az elemzők. Közösségünk tájékoztatása, a szavazáson való részvételre történő buzdítása most a legfőbb feladat, miközben a gazdasági válság miatt egyre kiábrándultabbak az emberek. Nem szabad hagyni, hogy eluralkodjék rajtuk a kilátástalanság, az „úgysem lehet tenni semmit” állapot, ami sok esetben közömbösséghez vagy elvándorláshoz vezethet.
– Az országos helyzet után bihari választókerületéről kérdezném…
– Ha megengedi, kapcsolódnék az előző kérdésére adott válaszhoz. Elmondtam, mi segítene Bukarestben, most itthoni dolgokról szólnék. Elsősorban az segítene, ha minél meggyőzőbb arányban érezhetném választóim bizalmát, az nagyobb legitimitást biztosít, erőt ad. Nem rejtem véka alá, hogy szeptember óta járom a megyét. Városokban, községekben találkozom nemcsak önkormányzati vezetőkkel, egyházi, politikai és közéleti személyekkel, hanem egyszerű polgárokkal is, a választókerület lakosaival. Beszélgetünk megvalósításokról, kudarcokról, elvárásokról, megoldásra váró problémákról. Kampányom végén be fogok számolni az 1-es számú szenátori választókerület lakosainak a beszélgetések következtetéseiről és az ezekből eredő, reám háruló „házi feladatokról”, amelyek megvalósításán fogok dolgozni.
– Hogyan tervezi a kapcsolattartást választókerületével?
– Állandó, „élő kapcsolatot” szeretnék. Nagy a választókerület, egy időben nem lehetek mindenütt jelen, ezért több településen szeretnék szenátori irodát működtetni. Munkatársaim, valamint az RMDSZ körzeti elnökei, polgármesterei, alpolgármesterei, önkormányzati képviselői révén biztosítható az „élő kapcsolat”. Számítok a sajtó segítségére is az információáramlás megvalósításában.
– Ön az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának, a magyarság miniparlamentjének elnöke is. Országos és helyi elfoglaltsága befolyásolja-e majd tisztségének betöltésében?
– Természetesen, méghozzá pozitív módon. Több információ birtokában, rálátással az országos helyzetre, még hatékonyabban tudom betölteni az RMDSZ második legmagasabb politikai tisztségét. Mindezek hozzájárulnak a hatékonyabb érdekérvényesítéshez az esetleges koalíciós tárgyalásokon, és ha a helyzet úgy hozza, a kormányzati részvétel hatékonyabbá tételéhez.
– A végére hagytam egy olyan kérdést, amelyet a közéleti szereplők nem háríthatnak el, hisz bizonyos mértékig magánéletük a közérdeklődés központjába kerül. Családja mit szól ahhoz, hogy a feleség, az anya, a hét nagy részét a fővárosban fogja tölteni, hétvégéjét pedig sokszor a választókerületében?
– Ahogy eddigi munkámat sem tudtam volna végezni, ha nincs meg a férjem és a két gyermekem támogatása, ezentúl is lehetetlen lenne önzetlen szeretetük nélkül dolgozni. Barni fiam a maga 12 éves bölcsességével azt felelte kérdésemre, miszerint beleegyeztek-e, hogy anya Bukarestbe menjen dolgozni: „Hogyha te ezt szeretnéd, akkor tegyed”. 9 és fél éves lányom esetében kicsit más a helyzet. Ő mindenképpen ragaszkodna ahhoz, hogy legalább estére hazaérjek, és legyen a napból 2 óra, amikor az övék vagyok. Detti esetében még inkább szükség lesz arra a meggyőző erőre és belső nyugalomra, amellyel férjem olyan sokszor elmagyarázta nekik, hogy fontos az emberek számára mindaz, amit anya tesz, és ezért neki gyakran távol kell lennie a családtól. Talán az én dolgom a legkönnyebb, hiszen attól a pillanattól, ahogy kilépek otthonról, már arra koncentrálok, hogy mik azok a feladatok, amelyeket el kell látnom a közösség érdekében, és a munkámmal töltött időt a lehető leghatékonyabban szeretném kihasználni. Szeretteim önzetlen szeretete a példa arra, hogy hogyan kell egy kis vagy nagycsaládban egymást feltétel nélkül támogatni, bátorítani. A szeretetnek és az összefogásnak ezt a formáját kell átvinnünk a nagy családba, a nagyváradi és Bihar megyei magyar közösség egészébe.