Fiatalosan a fiatalokért

Második állomásához, az ifjúság és a sport témakörhöz érkezett a múlt héten a SZABÓ ÖDÖN által kezdeményezett szakmai és közösségi konzultáció.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A 2. számú egyéni választókerületben induló RMDSZ-es képviselőjelölt Paptamásiban találkozott a sportbarátokkal és a térség fiataljaival. A helyi sportterem megtelt érdeklődőkkel, a sport mindenkié jelszóval szép számban jöttek idősebbek is. A rendezvényt megtisztelt jelenlétével Stágel Bence, a magyarországi Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti képviselője, az Országgyűlés ifjúsági albizottságának tagja, jegyzője, valamint Bodor László, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöke is. A közel három órás találkozó során kiértékelték a kérdőívekre beérkezett és feldolgozott válaszokat, amelyek az ifjúságot érintő problémákra, valamint a vidéki sportélet tág szegmensére fókuszáltak. Elhangzott, hogy a fiatalok megélték a válaszadás fontosságát, ami önmagában is tükrözi a Szövetségbe, illetve az azt megjelenítőkbe vetett bizalmat.
Elsőként a vidéki ifjúságot érdeklő tíz kérdéskört értékelték. A megkérdezettek 70 százaléka úgy vélte, hogy önállóság megszerzése jelenti számukra a legnagyobb kihívást (lakáshoz jutás, stabil egzisztenciális helyzetbe kerülés). Fontosnak tartják továbbá a szabadidős programok bővítését, míg a világhálóra való csatlakozás mára már egyre kevésbe ütközik akadályba. Fontos mutató, hogy a fiatalok több mint fele szülőfalujában szeretne gyökeret ereszteni, amivel kapcsolatban Szabó kiemelte az ifjúság helyzetbehozásának fontosságát. Ösztönözni kell még a gyermekvállalási kedvet, hisz a felnövekvő nemzedék ezen a téren nem mondható eminensnek. A megbízható sikerszakmákat illetően most a reál pályák felé mozdulnak el a fiatalok. Az infrastruktúra helyzetét különösebb kritika nem érte, ez mutatja az RMDSZ évtizedes vidékfejlesztési stratégiájának hatékonyságát.
A falvakban élők sportéletét firtató kérdésekre érkezett válaszokból kiderült, hogy még mindig a labdarúgás viszi a prímet, de nagy igény mutatkozik a vízi sportok iránt is. Szabó Ödön rámutatott arra, hogy az RMDSZ már évekkel ezelőtt kezdeményezte uszodák létesítését, a most megfogalmazottak tükrében ismét prioritásként kell kezelni a kérdést.
Stágel Bence elismerően szólt az előadás szakmai profizmusáról, kiemelte a felmérés kapcsolatépítő voltát. Az eredmények tükrében megállapította, hogy a magyarországi fiatalok is többnyire hasonló kihívásokkal küzdenek. Üzenetként fogalmazta meg: az önkormányzatok, a politikusok többnyire a kereteket tudják megteremteni, amit az érintetteknek kell megtölteniük értékkel.
A találkozó második felében a jelenlévők által megfogalmazott észrevételeket beszélték meg. Szóba kerültek a vidéki sportegyesületek finanszírozási gondjai, a lovassport széles körben való népszerűsítése, valamint az ehhez elengedhetetlenül szükséges szakmai képzés megteremtése. A képviselőjelölt örömmel újságolta, hogy a Bihar megyei Szövetség kezdeményezésére ma már a munkaügyhöz tartozó képzéseket is lehet anyanyelven folytatni, illetve vizsgát tenni a kurzusok végén. A régen jól működött helyi tűzoltó egyesületek létrehozására is tettek javaslatot, amely sportolási lehetőséget nyújt, ugyanakkor közösségépítő is lehet. Szabó úgy véli, hogy számtalan olyan tevékenységet lehet folytatni vidéken is, ami nem feltétlenül pénzfüggő. Ehhez viszont olyan kezdeményezőkre van szükség, akik felrázzák a fiatalokat. Hozzuk létre a „szervezeti doktort”, amely jogi és egyéb adminisztratív kérdésekben segítse a fiatalokat – javasolta Szabó. A jól működő, bejáratott kezdeményezések közzé sorolta a cserkészmozgalmat, a Tulipán Kalákát, ugyanakkor továbblépésre sarkallt. „A szemét eltakarítása dicséretes, de azt is meg kellene tanulnunk, hogy ne szemeteljünk” – mondta. A felmérésből kitűnt, hogy arányaiban kevesebb sportolási lehetőségük van a lányoknak, nőknek. A képviselő jelölt ezen a téren is elmozdulást kezdeményez.

Mészáros Elek