Szobrot állítottak a kórházalapítónak

Ünnepélyes keretek között leplezték le múlt szombaton a margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház udvarában a kórházalapító és névadó mellszobrát. Az orvos és maga az ember tevékenysége, illetve annak öröksége látványos és közhasznú.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Margitta mind a mai napig a térség „egészségügyi vára”, mely mintegy 100 000 ember egészségének védelmét látja el. A Pop doktor által létrehozott és bővített intézményt Cseke Attila minisztersége alatt tovább bővítették, illetve a régi épületeket felújították a mai követelményeknek megfelelően. A szenátor úgy érezte, dr. Pop Mircea adott annyit a margittai és a környékbeli közösségnek, hogy megérdemli azt, hogy szobrot állítsanak neki. Ötletét Bradács Alíz kórházmenedzser örömmel és egyetértéssel fogadta, hozzáláttak a megvalósításhoz. A szobrot Deák Árpád szobrászművész készítette el bronzból, a hozzá illő talapzatot pedig a Marconst cég kivitelezte. Az anyagi fedezetet a kórház civil szervezete biztosította pályázat útján és támogatásokból.
Az avatóünnepség hűen tükrözte azt, hogy milyen tisztelet övezte és övezi még ma is az emlékét dr. Pop Mirceának, mivel több százan voltak jelen az eseményen. Természetesen ott volt özvegye, dr. Pop Ilona, gyermekei, dr. Bondici Pop Rodica és ifj. dr. Pop Mircea. Margittáról és környékéről eljöttek egykori munkatársai, tisztelői, páciensei, a polgármester, a helyi tanácsosok, az intézményvezetők, de igen sokan jöttek a megyeszékhelyről is képviselve az egészségügyi igazgatóságot, a biztosítási pénztárt, a megyei önkormányzatot és az orvosi kamarát. Jelen volt dr. Ritli László volt szakminiszter is. Elsőként Bradács Aliz köszöntötte az egybegyűlteket, nagy vonalakban bemutatta a kórházalapító és névadó tevékenységét, majd Cseke Attila méltatta az orvost és az embertisztelő embert. Az embert, aki megmutatta, hogy nehéz időkben is lehet emberséges jó vezetőnek lenni, aki nemcsak infrastruktúrát, hanem követendő morális útvonalat is hagyott maga után. A család nevében ifj. dr Pop Mircea mondott beszédet, a helyi önkormányzat nevében Pocsaly Zoltán polgármester. Az egyházak is képviseltették magukat, valamennyi felekezet, a reformátusok a legmagasabb szinten Csűry István királyhágómelléki püspök személyében. Valamennyien megáldották, illetve megszentelték a szobrot.

***
DR. POP MIRCEA 1927. augusztus 11-én született a Máramaros megyei Szinérváralján. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, a gimnáziumot Szatmárnémetiben, majd a kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen diplomázott 1954-ben. Orvosi hivatása gyakorlását a Margitta melletti Albison kezdte el, majd 1955-től Margittán folytatta körorvosként. Ugyanebben az évben kötött házasságot dr. Bakó Ilonával. Két gyermekük született, 1956-ban Rodica, majd 1957-ben Mircea. Jelenleg mindketten orvosok. 1956-ban tevékenységének elismeréseként rajoni főorvossá nevezik ki, majd 1968-tól a Margittai Területi Kórház igazgatója lett. 1969-ben tette le a tüdőgyógyász szakvizsgát. Az ő irányítása alatt bővítették az intézményt, új osztályokat nyitottak meg, új épületeket építettek, Margitta a térség egészségügyi centrumává lépett elő. Az épületek rendbetétele mellett gondoskodott arról, hogy a humán erőforrás is első osztályú legyen. Ezen kívül kiépítette a környék járóbeteg-ellátási rendszerét, valamint a feketeerdői szanatóriumot/gyermektábort. 1990. november 12-én, hirtelen halállal távozott az élők sorából. 1995-ben a margittai kórház felvette alapítója nevét.

Szőke Ferenc