A tettek és az egység embere

SZÍJJÁRTÓ ZOLTÁN 1956. április 6-án született Nagyszalontán, azóta is ott él; nős, két gyermek apja. Gépészmérnök és közgazdász végzettségű, főkönyvvizsgáló; sok irányító, döntési pozícióval járó tisztséget viselt, most az állami erdőgazdálkodási vállalat Bihar megyei gazdasági igazgatója. Az RMDSZ hajdúvárosi szervezetének alapító tagja, volt elnöke is, SZKT-tag, volt helyi tanácsos.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Négy éve a legtöbb voksot szerezte a parlamenti választáson Szalonta környéki egyéni képviselői választókerületében, most a délnyugat-bihari, 3. számú szenátori kerületben indul egy felsőházi mandátumért a Szövetség színeiben.

– Kérem, néhány mondatban mutatkozzék be olvasóinknak!
– Ötvenhat éves vagyok, édesapám Szíjjártó József mezőgazdasági technikus, édesanyám Szíjjártó Margit varrónő. Elemi tanulmányaimat a nagyszalontai 2. Számú Általános Iskolában végeztem, 1973-ban a Mezőgazdasági Szakközépiskolában szereztem szakmunkás képesítést, majd 1979-ban az Arany János Középiskola reál tagozatán érettségiztem. 1985-ben gépészmérnöki, 2005-ben közgazdászi diplomát, 2009-ben pedig főkönyvvizsgálói képesítést szereztem. Közel 21 évet dolgoztam a nagyszalontai Metalul gyárban. 1994-ben úgy döntöttem, hogy saját vállalkozást alapítok szülővárosomban. 2003-ban a nagyszalontai tanács határozata alapján megalakult a krónikus betegeket ellátó szociális-egészségügyi központ, melynek igazgatója lettem. 2006-ban, a város fennállásának 400. évfordulójára megnyílt a szociális konyha, ennek az irányítását az elöljáróság rám bízta. 2010 májusától pedig a megyei erdőgazdálkodási intézmény gazdasági igazgatója vagyok. Nős vagyok 1980 óta, feleségem, Tünde középiskolai matematikatanár, van két fiunk, Szabolcs 31 éves, ő vezeti a vállalkozásunkat, és Szilárd, aki 25 éves, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Karának Bank és Pénzügy szakán végzett, és ma már a papírcsöveket gyártó itteni cég termelési igazgatója.
– Milyen politikai tevékenységei voltak az elmúlt években?
– 1989. december 27-én léptem be az RMDSZ nagyszalontai szervezetébe, melynek ma is tagja vagyok. 1990–1992 között választmányi tag, majd 1992–1994 között a szervezet elnöke voltam, 1994–2003 között gazdasági alelnökeként tevékenykedtem. 1997-től a Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) tagja vagyok. 1996–2003 között Nagyszalonta önkormányzatának tanácsosa voltam, és a gazdasági bizottság elnöke.
– Mit végez szívesen a szabadidejében?
– Hobbim a szabadon repülő modellezési versenyek, sportolás, torna, futás, kerékpározás és úszás. Emellett nagyon szeretem az állatokat, főleg a kutyákat. Nekem is van egy négyéves fajtiszta német juhász szuka kutyám, Mancs névre hallgat. Fontosnak tartom továbbá az egészséges életmód népszerűsítését és művelését, egészséggel kapcsolatos információkat terjesztő országos programok kidolgozását.
– Milyen célkitűzésekkel tekint a választásokra? Miért szeretne parlamenti képviselő lenni?
– Mindazt, amit a életben tapasztalatként megszereztem, kamatoztatni szeretném a parlamenti munkámban. A következőket fogom szorgalmazni: több pénzt, több lehetőséget az embereknek, a nyugdíjasok támogatását, méltó jövedelmet mindenkinek, a fiatalok lakáshoz juttatását, több és jobban megfizetett munkahelyet, emberi körülményeket, infrastruktúrát városon és vidéken (községekben és falvakon), járdák, utak rendbetételét, újak építését, az ivóvízrendszer és a szennyvízcsatorna kiépítését, az áthajtó járműforgalom csökkentését, biztonságosabb közlekedést, kerékpárutat, elkerülő gyűrűt a gyorsforgalmi út megépítésével. Azon leszek, hogy Nagyszalonta visszaszerezze egykori régióközponti szerepét Biharban, továbbá törekszem az oktatási intézmények támogatására, jó együttműködésre az egyházakkal, az idegenforgalomban rejlő lehetőségek kiaknázásra például fürdőtelep, csónakázótó, szabadidőközpont létesítésével, a faluturizmus fellendítésével. Fontos számomra a zöldterületek kialakítása, a környezetvédelem, ezen kívül az egészségügy felzárkóztatása. Szorgalmazni fogom a nagyszalontai kórház korszerűsítését az ellátás minőségi javítása érdekében, a háziorvosi rendszer megerősödését, a szociális-egészségügyi központok jogi kereteit egységesíteni akarom helyi, megyei vagy országos érdekeltség függvényében, illetve a szociális háló kiterjesztését mind városon, mind vidéken.
– Miért tartja szükségesnek a térség parlamenti képviseletét, illetve mit tart a választókerületében élő magyar közösség legégetőbb gondjának?
– Nagyon fontosnak tartom, hogy a munkaképes korú lakosság megtalálja számításait itthon, ehhez jobban fizető munkahelyek, több lehetőség, megfelelő infrastruktúra, nagyobb létbiztonság szükséges. Ennek megteremtése érdekében szorgalmazni fogom az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentését, a vállalkozásösztönző környezet kialakítását, a gazdaságfejlesztési alapok pályázat útján történő elosztását, a kis- és közepes vállalkozásokat érintő szabályok egyszerűsítését. Egyszerűbb, igazságos és időben meghirdetett, kevés adminisztrációval járó támogatási rendszer szükséges a mezőgazdaságban, támogatom a falugazdász, falugondnok szolgáltatás létrehozását, a termőföldtől a fogyasztóig terjedő élelmiszerbiztonsági rendszer kiépítését is. Az egyik legfontosabb probléma az idősek életszínvonalának javítása. A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében célszerűnek tartom mind országos, mind önkormányzati szinten különböző rehabilitációs programokat kidolgozni. Támogatni fogom továbbá az egészségügyi rendszer decentralizációjának folytatását és privatizációját, a tulajdonviszonyok rendezését, az önkormányzatok tényleges birtokba helyezését, megteremtve a megfelelő pénzügyi keretet az egészségügyi intézmények üzemeltetéséhez. Helyi közpénzügyek területen szükségesnek tartom az önkormányzatok feladatkör szerinti finanszírozását, a pénzügyi decentralizáció folytatását, újabb pénzforrások helyi szintre rendelését és azt, hogy a helyi adók és illetékek megállapításánál az önkormányzatok nagyobb önállóságot kapjanak.
– Miért menjenek el szavazni, és miért adják Önre a voksukat a szavazókörzetében lakó választópolgárok?
– A magyarok érdekeit csak egy erős politikai háttérrel bíró RMDSZ tudja hitelesen képviselni. A politikában csak az erő számít, csak azt veszik komolyan, aki a parlamenti választások után erőt tud felmutatni. A román politikusok csak akkor vesznek bennünket számításba, ha érzik a magyar közösség erejét, máskülönben veszélybe kerülhetnek a már megszerzett eredményeink is. Ezért kell elmenni szavazni, és megválasztani az RMDSZ jelöltjeit, mert az elmúlt 23 évben bizonyított. Miért válasszanak engem? Nagyon sok területen már bizonyítottam. Én a tettek és az egység emberének tartom magamat, az adott szó engem mindig kötelez. Mindig megoldásokat keresek, nem kifogásokat, hogy miért nem lehet megoldani a rám bízott feladatot. Szeretek az emberek segítségére lenni, mindig keresem az új kihívásokat, ilyen a december 9-i parlamenti választás is. Négy évvel ezelőtt megnyertem a parlamenti választást a 6-os képviselői körzetben, csak mandátumot nem szerezhettem, mert az újraosztás nem nekem kedvezett, hanem a harmadik helyen végzett jelöltnek. A bizalmam nem csökkent ettől, bízom benne és hiszem, hogy most a 3-as szenátori választókerületből nekem sikerül bejutnom a felsőházba.

Balázs Anita